Mở nắp ca pô
Image Shown Without Description
  1. Kéo cần nhả nắp ca pô.   Tham khảo   Tổng quan về bảng điều khiển phía trước
Image Shown Without Description
  1. Nâng nhẹ nắp ca pô.
  1. Di chuyển chốt khóa sang trái để xe chuyển sang lái bên tay trái. Di chuyển chốt khóa sang phải để xe chuyển sang lái bên tay phải.
  1. Mở nắp ca pô.
Image Shown Without Description
  1. Thanh chống ca pô sẽ đỡ ca pô.
Đóng nắp ca pô
  1. Hạ nắp ca pô xuống và để rơi tự do xuống bằng trọng lượng của chính nó.
  1. Nếu cần, dùng lực ấn xuống trên cạnh trước của ca pô trước khi gài vào chốt khóa, để chốt ca pô hoàn toàn.
Ghi Chú:   Hãy đảm bảo đóng nắp ca pô đúng cách.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok