Xe của bạn có khóa vô lăng điều khiển điện tử vận hành tự động.
Vô lăng sẽ khóa ngay sau khi bạn đỗ xe và chìa khóa bên ngoài xe hoặc khi bạn khóa xe.
Ghi Chú:   Vô lăng sẽ không khóa khi khóa điện bật hoặc khi xe đang di chuyển.
Mở khóa vô lăng
Vô lăng mở khóa khi hệ thống phát hiện chìa khóa hợp lệ bên trong xe. Nếu vô lăng khóa lại, hãy bật khóa điện để mở khóa vô lăng.
Ghi Chú:   Bạn có thể phải xoay nhẹ vô lăng để hỗ trợ mở khóa.