Ghi Chú:   Đảm bảo bạn thường xuyên kiểm tra ngày hết hạn trên bình cứu hỏa.
Bình cứu hóa nằm ở phía trước ghế hành khách. Nếu muốn sử dụng bình cứu hỏa thì mỗi tháng, bạn phải quan sát kiểm tra bình cứu hỏa và đảm bảo đồng hồ cũng như cấu trúc của bình không bị hư hại, chốt ở điều kiện vận hành tốt và vòi xịt không bị tắc nghẽn.
 Hướng dẫn sử dụng có ở trên bình cứu hỏa. Chủ sở hữu có trách nhiệm bảo dưỡng bình cứu hỏa.Do đó, chủ sở hữu nên thực hiện bảo trì theo hướng dẫn của nhà sản xuất được in trên thiết bị.
 Trước khi bạn sử dụng bình cứu hỏa, hãy đảm bảo bạn loại bỏ bao bì bằng chất dẻo trong suốt được sử dụng để vận chuyển bình cứu hỏa để không bị cản trở.
Khi thay thế, đảm bảo bình cứu hỏa mới là loại bột khô ABC.

Phản hồi về Hướng dẫn sử dụng xe

Gửi

Cảm ơn phản hồi của bạn

Ok