CẢNH BÁO   CẢNH BÁO:  Không kết nối các thiết bị cắm không dây với cổng kết nối máy chẩn đoán. Các bên thứ ba không được ủy quyền có thể giành được quyền truy cập vào dữ liệu của xe và ảnh hưởng đến hiệu quả của các hệ thống liên quan đến an toàn. Chỉ cho phép các cơ sở sửa chữa tuân theo hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa của chúng tôi được kết nối thiết bị của họ với cổng kết nối máy chẩn đoán.

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Thông tin trong ấn bản này chỉ chính xác tại thời điểm in ấn, nhưng công nghệ thay đổi nhanh chóng nên chúng tôi khuyến nghị bạn nên truy cập trang web của Ford dành cho thị trường của bạn để biết thông tin mới nhất.
Xe của bạn được trang bị các thiết bị điều khiển điện tử và có chức năng ghi dữ liệu, có thể lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn hoặc tạm thời. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin về tình trạng và trạng thái của xe bạn, yêu cầu bảo trì xe, sự kiện và trục trặc. Các loại dữ liệu mà xe có thể ghi lại được mô tả trong phần này. Một số dữ liệu đã ghi lại được lưu trữ trong nhật ký sự kiện hoặc nhật ký lỗi.
Ghi Chú:   Nhật ký lỗi được thiết lập lại sau khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.
Ghi Chú:   Chúng tôi có thể cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ và bên thứ ba thừa hành cơ quan pháp luật hoặc thông qua một quy trình pháp lý. Họ có thể sử dụng thông tin như vậy trong các thủ tục pháp lý.
Dữ liệu được ghi lại bao gồm, ví dụ:
 • Trạng thái vận hành của các bộ phận trong hệ thống, ví dụ: mức nhiên liệu, áp suất lốp và mức sạc ắc quy.
 • Xe và trạng thái của bộ phận, ví dụ: tốc độ xe, sự giảm tốc, gia tốc ngang và trạng thái đai an toàn.
 • Sự kiện hoặc lỗi trong các hệ thống trọng yếu, ví dụ: đèn đầu xe và phanh.
 • Hệ thống phản hồi lại các tình huống lái xe, ví dụ: bung túi khí và kiểm soát độ ổn định.
 • Điều kiện môi trường, ví dụ: nhiệt độ.
Một số trong các dữ liệu này, khi được sử dụng kết hợp với thông tin khác, ví dụ: báo cáo tai nạn, hư hỏng của xe hoặc lời khai của nhân chứng, có thể liên quan đến một cá nhân cụ thể.
Dữ liệu bảo dưỡng
Đại lý của chúng tôi thu thập dữ liệu dịch vụ thông qua cổng kết nối máy chẩn đoán trong xe. Họ sử dụng dữ liệu bảo dưỡng, ví dụ: nhật ký lỗi để trợ giúp họ khi bạn đưa xe đến sửa chữa. Họ chia sẻ dữ liệu này với nhóm kỹ thuật của mình nếu cần để giúp nhóm này chẩn đoán. Ngoài ra, để sử dụng thông tin cho chẩn đoán hoặc sửa chữa, chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu bảo dưỡng với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: nhà cung cấp phụ tùng, khi được yêu cầu và được cho phép bởi pháp luật, cho hoạt động cải tiến liên tục hoặc với thông tin khác mà chúng tôi có về bạn, ví dụ: thông tin liên hệ, để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho bạn theo tùy chọn của bạn và nếu được pháp luật cho phép. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng đều được yêu cầu phải bảo vệ và lưu giữ dữ liệu của bạn tuân theo các chính sách lưu trữ dữ liệu.
Ghi Chú:   Các cơ sở sửa chữa bên thứ ba cũng có thể thu thập dữ liệu bảo dưỡng thông qua cổng kết nối máy chẩn đoán.
Dữ liệu sự kiện
Xe này được trang bị bộ ghi dữ liệu sự kiện. Mục đích chính của bộ ghi dữ liệu sự kiện là ghi lại dữ liệu trong các tình huống va chạm hoặc gần va chạm nhất định, như bung túi khí hoặc đật phải vật cản trên đường; dữ liệu này sẽ hỗ trợ việc tìm hiểu xem các hệ thống của xe hoạt động như thế nào. Bộ ghi dữ liệu sự kiện được thiết kế để ghi lại dữ liệu liên quan đến các hệ thống an toàn và động lưc học của xe trong một khoảng thời gian ngắn, thường là 30 giây trở xuống.
Bộ ghi dữ liệu sự kiện trong xe này được thiết kế để ghi lại các dữ liệu như:
 • Cách các hệ thống khác nhau vận hành trong xe bạn;
 • Đai an toàn người lái và hành khách có được khóa/thắt chặt hay không.
 • Khoảng cách (nếu ở vị trí nhấn hoàn toàn) người lái nhấn bàn đạp ga và/hoặc phanh; và
 • Tốc độ xe đang di chuyển; và
 • Vị trí vô lăng của người lái.
Dữ liệu này có thể giúp hiệu rõ hơn về các tình huống xảy ra va chạm và thương tích.
Ghi Chú:   Dữ liệu của bộ ghi dữ liệu sự kiện được xe bạn ghi lại chỉ khi xảy ra tình huống va chạm không nghiêm trọng; bộ ghi dữ liệu sự kiện không ghi lại dữ liệu trong các điều kiện lái xe thông thường và không khi lại dữ liệu hoặc thông tin cá nhân (ví dụ: tên, giới tính, độ tuổi và vi trí va chạm). Tuy nhiên, các bên, ví dụ như cơ quan thực thi pháp luật, có thể kết hợp dữ liệu của bộ ghi dữ liệu sự kiện với loại dữ liệu định danh cá nhân thường được yêu cầu trong hoạt động điều tra va chạm.
Để đọc dữ liệu do bộ ghi dữ liệu sự kiện ghi lại, cần có thiết bị đặc biệt và phải truy cập vào xe hoặc bộ ghi dữ liệu sự kiện. Ngoài nhà sản xuất xe, các bên khác, ví dụ như cơ quan thực thi pháp luật, có thiết bị đặc biệt như vậy, có thể đọc thông tin nếu họ có quyền truy cập vào xe hoặc bộ ghi dữ liệu sự kiện.
Dữ liệu về sự thoải mái, tiện nghi và giải trí
Xe của bạn được trang bị các thiết bị điều khiển điện tử và có thể lưu trữ dữ liệu theo cài đặt được cá nhân hóa của bạn. Dữ liệu được lưu trữ cục bộ trong xe hoặc trên các thiết bị mà bạn kết nối, ví dụ: ổ USB hoặc đầu phát nhạc kỹ thuật số. Bạn có thể xóa một số dữ liệu trong số này và cũng có thể chọn xem có chia sẻ dữ liệu qua các dịch vụ mà bạn đăng ký không. Tham khảo  Settings . 
Dữ liệu về sự thoải mái và tiện nghi
Dữ liệu được ghi lại bao gồm, ví dụ:
 • Ghế và vị trí vô lăng.
 • Cài đặt điều hòa không khí.
 • Thiết lập sẵn radio.
Dữ liệu giải trí
Dữ liệu được ghi lại bao gồm, ví dụ:
 • Nhạc, video và album nghệ thuật.
 • Liên hệ và mục nhập danh bạ tương ứng.
 • Điểm đến dẫn đường.
Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp
Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu, ví dụ như thông tin tài khoản, vị trí xe và đặc điểm lái xe có thể định dang bạn. Chúng tôi truyền dữ liệu này qua kết nối riêng được bảo vệ. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu để cho phép bạn sử dụng các dịch vụ mà bạn đã đăng ký khi được bạn chấp thuận và pháp luật cho phép. Để biết thêm thông tin, xem các điều khoản và điều kiện của dịch vụ bạn đã đăng ký.
Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy tham khảo trang web của Ford dành cho thị trường của bạn.
Dịch vụ do bên thứ ba cung cấp
Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các điều khoản và điều kiện và thông tin bảo mật dữ liệu cho bất kỳ dịch vụ nào bạn đăng ký. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp.
Xe có modem
Modem có một SIM. Modem định kỳ gửi thông báo để duy trì kết nối với mạng di động. Các thông báo này có thể bao gồm thông tin xác định xe của bạn, SIM và số sêri điện tử của modem, Nhà cung cấp dịch vụ mạng di động có thể tiếp cận các thông tin khác, ví dụ: thông tin nhận biết tháp thu phát mạng di động.
Ghi Chú:   Modem sẽ liên tục gửi thông tin này trừ khi bạn đã tắt hoàn toàn các dịch vụ giá trị gia tăng. Để tìm hiểu xem bạn đã tắt tất cả các dịch vụ giá trị gia tăng chưa, hãy tìm kiếm Ask Ford trên trang web của Ford dành cho thị trường của bạn hoặc gửi email liên hệ với Trung tâm quan hệ khách hàng của Ford thông qua ứng dụng FordPass hoặc bằng cách sử dụng địa chỉ email trên trang web của Ford cho thị trường của bạn.
Ghi Chú:   Dịch vụ có thể không khả dụng hoặc bị ngắt vì nhiều lý do, ví dụ: điều kiện môi trường hoặc định vị và phạm vi của gói dữ liệu.
Xe có SYNC
Dữ liệu thiết bị di động
Nếu bạn kết nối thiết bị di động với xe, bạn có thể hiển thị dữ liệu từ thiết bị trên màn hình, ví dụ: nhạc và album nghệ thuật. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu xe với ứng dụng di động trên thiết bị của bạn qua hệ thống. Tham khảo  Apps . 
Chức năng của các ứng dụng di động vận hành bởi thiết bị đã kết nối của bạn bằng cách gửi dữ liệu cho chúng tôi tại Hoa Kỳ. Dữ liệu được mã hóa và bao gồm số khung xe bạn, số sêri mô-đun SYNC, đồng hồ đo quãng đường, các ứng dụng đã bật, thống kê sử dụng và thông tin gỡ lỗi. Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu này khi cần thiết để cung cấp dịch vụ, khắc phục sự cố, để cải tiến liên tục và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có thể mang lại lợi ích cho bạn theo tùy chọn của bạn và nếu được pháp luật cho phép.
Nếu bạn kết nối điện thoại di động với hệ thống, hệ thống sẽ tạo cấu hình liên kết với điện thoại di động đó. Cấu hình điện thoại di động cho phép nhiều tính năng di động hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Cấu hình này chứa, ví dụ: dữ liệu từ danh bạ, các tin nhắn đã đọc và chưa đọc, lịch sử cuộc gọi, bao gồm lịch sử các cuộc gọi khi điện thoại di động của bạn không được kết nối với hệ thống.
Nếu bạn kết nối với một thiết bị giải trí, hệ thống sẽ tạo và duy trì một chỉ mục thiết bị giải trí cho nội dung giải trí được hỗ trợ. Hệ thống cũng ghi lại một bản ghi chẩn đoán ngắn của tất cả hoạt động gần đây của hệ thống trong khoảng 10 phút.
Cấu hình điện thoại di động, chỉ mục thiết bị phương tiện giải trí và bản ghi chẩn đoán sẽ được lưu lại trên xe trừ khi bạn xóa đi và chỉ có thể truy cập được trên xe khi kết nối điện thoại di động hoặc thiết bị giải trí. Nếu bạn không còn định sử dụng hệ thống hoặc xe của mình nữa thì chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chức năng thiết lập cài đặt gốc để xóa thông tin đã lưu trữ. Tham khảo  Settings . 
Không thể truy cập dữ liệu hệ thống nếu không có thiết bị đặc biệt và truy cập vào mô-đun của xe bạn.
Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy tham khảo trang web của Ford dành cho thị trường của bạn.
Xe có hệ thống cuộc gọi khẩn cấp
Khi hệ thống cuộc gọi khẩn cấp hoạt động, hệ thống này có thể tiết lộ cho dịch vụ khẩn cấp biết rằng xe gặp va chạm, liên quan đến việc bung túi khí hoặc kích hoạt ngắt bơm nhiên liệu. Một số phiên bản hoặc bản cập nhật nhất định của hệ thống cuộc gọi khẩn cấp cũng có thể tiết lộ cho nhân viên tổng đài dịch vụ khẩn cấp, bằng hình thức điện tử hoặc bằng lời nói, về vị trí xe hay các thông tin chi tiết khác về xe hoặc vụ tai nạn, để hỗ trợ nhân viên tổng đài dịch vụ khẩn cấp cung cấp các dịch vụ khẩn cấp thích hợp nhất. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin này, không bật hệ thống cuộc gọi khẩn cấp.
Ghi Chú:   Không thể tắt cuộc gọi khẩn cấp.