Wat is een admin-sleutel?
  • Een admin-sleutel is een sleutel die niet als MyKey is aangemaakt.   Zie   MyKey aanmaken
Waarom kan ik geen MyKey aanmaken?
  • De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
  • De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten, is de enige admin-sleutel. Er moet op zijn minst één admin-sleutel zijn.
Waarom kan ik geen MyKey programmeren?
  • De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
  • Er worden geen MyKeys gemaakt.   Zie   MyKey aanmaken
Waarom kan ik de MyKeys niet wissen?
  • De sleutel die werd gebruikt om het contact aan te zetten is geen admin-sleutel.
  • Er worden geen MyKeys gemaakt.   Zie   MyKey aanmaken
Waarom neemt de MyKey-afstand niet toe?
  • De sleutel die werd gebruikt om de motor te starten is een admin-sleutel.
  • Er worden geen MyKeys gemaakt.   Zie   MyKey aanmaken
  • De MyKeys zijn gewist.