N.B.:   Deze functie voorkomt slingeren van de aanhanger niet, maar vermindert slingeren nadat het is begonnen.
N.B.:   Deze functie voorkomt niet slingeren van alle aanhangers.
N.B.:   In sommige gevallen (bij een te hoge voertuigsnelheid) kan het systeem meerdere malen worden ingeschakeld, waardoor de voertuigsnelheid geleidelijk afneemt.
Deze functie bedient de voertuigremmen van afzonderlijke wielen en vermindert indien nodig het motorvermogen. Als de aanhanger begint te slingeren, knippert de waarschuwingslamp aandrijfregeling en verschijnt een bericht op het informatiedisplay. Ga langzamer rijden, zet de auto veilig aan de kant van de weg en controleer dat de last correct is verdeeld.   Zie   Transport