U kunt de tripcomputer resetten en personaliseren via het informatiedisplay.   Zie   Infodisplays
De tripcomputer resetten
Ga naar het volgende hoofdmenu-item.

Menu-item   Handeling  
Boordcomputer 1
Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.  
Boordcomputer 2
Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.  

Of u kunt individuele tripwaarden resetten.

Menu-item   Handeling  
Boordcomputer 1
Druk op de menutoets.  
Boordcomputer 2
Druk op de menutoets.  
Individuele waarden resetten
Druk op de OK-toets.  
Dagteller resetten
Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.  
Rijtijd resetten
Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.  
Gem. brandstofverbr. resetten
Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.  
Gemiddelde snelheid resetten
Houd de toets OK ingedrukt tot de bevestiging verschijnt dat het systeem is gereset.  

Personaliseren
Ga naar het volgende hoofdmenu-item.

Menu-item   Handeling  
Boordcomputer 1
Druk op de menutoets.  
Boordcomputer 2
Druk op de menutoets.  
Weergave configureren
Druk op de OK-toets.  
Dagteller
Druk op de OK-toets.  
Rijtijd
Druk op de OK-toets.  
Gem. brandstofverbruik
Druk op de OK-toets.  
Gemiddelde snelheid
Druk op de OK-toets.  
Rijbereik
Druk op de OK-toets.  
Huidig brandstofverbruik
Druk op de OK-toets.  

N.B.:   U kunt maximaal vier waarden weergeven.
Dagteller
Registreert de totale afstand sinds de laatste reset van de waarde.
Rijtijd
Registreert de totale tijd sinds de laatste reset van de waarde.
Gemiddeld brandstofverbruik
Geeft het gemiddelde brandstofverbruik aan sinds de laatste reset van de waarde.
Gemiddelde snelheid
Geeft de gemiddelde rijsnelheid aan sinds de laatste reset van de waarde.
Resterende afstand tot tank leeg is
Geeft bij benadering de afstand aan die nog met uw auto kan worden afgelegd tot de brandstoftank leeg is. De waarde kan variëren naarmate de rijomstandigheden veranderen.
Brandstofverbruik van het moment
Geeft het actuele brandstofverbruik aan.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay