Brandstofverbruik en CO2-emissies
Het verklaarde brandstof-/energieverbruik, CO2-emissies en elektrisch bereik zijn bepaald volgens de technische eisen en specificaties van de recentste amendementen van Europese Verordening (EU) 715/2007 en (EG) 2017/1151. Typegoedkeuring voor lichte bedrijfsvoertuigen aan de hand van de Wereldwijde geharmoniseerde testprocedures voor lichte bedrijfsvoertuigen (WLTP) heeft informatie over brandstof-/energieverbruik en CO2-emissies voor de Nieuwe Europese Rijcyclus (NEDC) en WLTP. Ten laatste eind 2020 zal WLTP NEDC volledig vervangen. De toegepaste standaard testprocedures maken vergelijking tussen verschillende voertuigtypes en verschillende fabrikanten mogelijk.
Tijdens de omschakeling van NEDC naar WLTP worden het brandstofverbruik en de CO2-emissies volgens de WLTP gecorreleerd met de NEDC. Er zullen afwijkingen ten opzichte van het vorige brandstofverbruik en emissies zijn, aangezien sommige elementen van de tests zijn gewijzigd. Zo kan dezelfde auto bijvoorbeeld een verschillend brandstofverbruik en CO2-emissies hebben.
Europese Verordening 1999/94/EG
 Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. CO2 is het broeikasgas dat bij de wereldwijde klimaatsverandering de belangrijkste rol speelt. Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto's is gratis verkrijgbaar in elk verkooppunt.