WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Door langdurig stationair draaien met hoge motortoerentallen kan tot zeer hoge temperaturen in de motor en het uitlaatsysteem leiden, waardoor het risico op brand of andere schade ontstaat.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Laat de motor niet stationair draaien en parkeer of rij de auto niet op droog gras of ander droog materiaal. Het emissiesysteem warmt de motorruimte en het uitlaatsysteem op, waardoor het risico op brand ontstaat.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Start de motor niet in een gesloten garage of in andere gesloten ruimtes. Uitlaatgassen zijn giftig. Open altijd de garage voordat u de motor start. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Door uitlaatlekkages kunnen schadelijke en eventueel dodelijke gassen in het interieur dringen. Als u uitlaatgassen in uw auto ruikt, laat de auto dan onmiddellijk controleren. Rijd niet als u uitlaatgassen ruikt.

Als u de accu loskoppelt, kan uw auto nog ca. 10 km ongebruikelijke rijeigenschappen vertonen nadat u de accu weer hebt aangesloten. Dit komt omdat het motormanagementsysteem opnieuw met de motor moet worden uitgelijnd. U kunt eventuele ongebruikelijke rijeigenschappen in deze periode negeren.
Het aandrijflijnregelsysteem voldoet aan alle Canadese standaardeisen m.b.t. het elektrische impulsvelden of radio-interferentie voor interferentie veroorzakende apparatuur.
Voorkom dat het gaspedaal vóór en tijdens het starten wordt ingedrukt. Gebruik het gaspedaal alleen indien u moeilijkheden heeft om de motor te starten.