Condens in de voor- en achterlampen van de buitenverlichting
Voor- en achterlampen van de buitenverlichting hebben ontluchtingsopeningen ten behoeve van normale wijzigingen in de luchtdruk.
Condensvorming kan een natuurlijke bijkomstigheid van deze constructie zijn. Wanneer vochtige lucht via de ontluchtingsopeningen in de lampeenheid binnendringt, bestaat de mogelijkheid dat condensvorming optreedt wanneer de temperatuur laag is. Wanneer normale condensvorming optreedt, kan zich een licht waas aan de binnenzijde van de lens vormen. Dit fijne waas verdwijnt wanneer de lampen normaal in bedrijf zijn geleidelijk via de ontluchtingsopeningen.
Onder droge weersomstandigheden kan dit oplossen 48 uur duren.
Voorbeelden van acceptabele condensvorming zijn:
  • De aanwezigheid van een fijn waas (geen strepen, sporen van druppels of grote druppels).
  • Een fijn waas dat 50% van de lens bedekt.
Voorbeelden van onacceptabele condensvorming zijn:
  • Een waterplas in de lamp.
  • Strepen, sporen van druppels of grote druppels aan de binnenzijde van de lens.
Ontdekt u onacceptabele condensvorming, laat uw auto dan door een officiële dealer controleren.