Alle interieurverlichting in- en uitschakelen
Image Shown Without Description
Druk op de knop op de dakconsole om alle interieurverlichting of noodverlichting in en uit te schakelen.
N.B.:   De interieurverlichting wordt uitgeschakeld na circa 30 minuten, tenzij uw rijsnelheid hoger is dan circa 5 km/h of als u de portieren van buitenaf vergrendelt.
De instapverlichting vooraan in- en uitschakelen
Image Shown Without Description  Druk de knop op de dakconsole helemaal in om de instapverlichting vooraan in te schakelen.Image Shown Without Description  Druk de knop op de dakconsole helemaal in om de instapverlichting vooraan uit te schakelen.
Werking instapverlichting
Als u de werking van de instapverlichting inschakelt, wordt de instapverlichting ingeschakeld in de volgende situaties:
  • Er wordt een portier geopend.
  • U drukt op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.
  • Het contact wordt uitgeschakeld.
Werking van instapverlichting inschakelen
Image Shown Without Description
Zet de schakelaar in de middelste stand.
Kaartleeslampen vooraan in- en uitschakelen
Image Shown Without Description
Werking kaartleeslampen
Wanneer u de werking van de kaartleeslampen inschakelt, kunnen de kaartleeslampen achteraan worden in- en uitgeschakeld.
Werking van kaartleeslampen in- en uitschakelen
Image Shown Without Description  Druk op de knop op de dakconsole.
N.B.:   Het controlelampje is oranje als de werking van de kaartleeslampen is uitgeschakeld.
Kaartleeslampen achteraan in- en uitschakelen
Image Shown Without Description  Druk op de knop op de interieurverlichting.
N.B.:   U kunt de kaartleeslampen achteraan alleen inschakelen wanneer de functie van de kaartleeslampen is ingeschakeld.