De ruiten openen en sluiten
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de elektrische ruitbediening spelen. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

Image Shown Without Description   Druk op de bediening om de ruit te openen. Trek de bediening omhoog om de ruit te sluiten.
N.B.:   De elektrisch bediende ruiten werken wanneer het contact is ingeschakeld en blijven nog een paar minuten werken wanneer u het contact uitzet of tot u een voorportier opent.
Open de tegenovergestelde ruit enigszins om windgeluiden of pulserende geluiden te voorkomen wanneer één ruit open staat.
Ruiten volledig openen met één druk op de knop
 Druk de bediening volledig in en laat deze weer los. Druk de toets opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.
Ruiten volledig sluiten met één druk op de knop
 Trek de bediening volledig omhoog en laat deze weer los. Druk de toets opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.
Volledig sluiten met één druk op de knop resetten
 1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.
 1. Laat de schakelaar los.
 1. Trek de schakelaar opnieuw langer dan een seconde omhoog.
 1. Laat de schakelaar los.
 1. Trek de schakelaar opnieuw langer dan een seconde omhoog.
N.B.:   Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.
Inklembeveiliging
De ruit stopt en gaat een stukje terug wanneer er een obstakel wordt gedetecteerd tijdens het sluiten.
Inklembeveiliging omzeilen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als u de inklembeveiliging omzeilt, wordt de ruit niet geopend wanneer een obstakel wordt geregistreerd. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan het voertuig te voorkomen.

 1. Sluit de ruit totdat deze het weerstandspunt bereikt en laat de ruit openen.
 1. Sluit de ruit een derde maal tot het weerstandspunt.De inklembeveiliging is nu uitgeschakeld en u kunt de ruit nu handmatig sluiten.
N.B.:   De ruit passeert het weerstandspunt en u kunt de ruit nu volledig sluiten.
N.B.:   Laat de auto zo snel mogelijk controleren als de ruit niet sluit.
Inklembeveiliging resetten
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  De inklembeveiliging blijft uitgeschakeld totdat u het geheugen reset. Wees voorzichtig wanneer u de ruiten sluit, om verwondingen of schade aan het voertuig te voorkomen.

 1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.
 1. Laat de schakelaar los.
 1. Trek de schakelaar opnieuw langer dan een seconde omhoog.
 1. Laat de schakelaar los.
 1. Trek de schakelaar opnieuw langer dan een seconde omhoog.
N.B.:   Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met wanneer u de sneltoets gebruikt.
N.B.:   Indien u de accu hebt losgekoppeld, moet u het geheugen van de inklembeveiliging afzonderlijk voor elke ruit resetten.

Feedback over handleiding

Versturen

Hartelijk dank voor uw feedback

OK