Een radiobron selecteren
Image Shown Without Description 
  1. Druk op de knop om de beschikbare radiobronnen weer te geven.
  1. Druk meermaals op de knop om naar de gewenste radiobron te gaan.
  1. Druk op de OK-toets.
Voorkeuzestations
Om een radiostation op te slaan, houdt u één van de cijfertoetsen voor voorkeuzestations ingedrukt.
N.B.:   Voor elke radiobron kunt u zes voorkeuzestations opslaan.
Handmatig een ander radiostation kiezen
Image Shown Without Description
Draai de bediening om het radiostation te wijzigen.
N.B.:   U kunt een andere radiofrequentie kiezen met de zoektoetsen.
Automatisch een ander radiostation kiezen
Image Shown Without Description  Druk hierop om het volgende radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.
Houd de toets ingedrukt om snel verder op de frequentieband te zoeken.
Image Shown Without Description  Druk hierop om het vorige radiostation op de radiofrequentieband te zoeken.
Houd de toets ingedrukt om snel terug op de frequentieband te zoeken.
Een station in de lijst selecteren
Druk op de knop OK om beschikbare stations weer te geven.