WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het achteruitkijkcamerasysteem is een aanvullend hulpmiddel bij het achteruitrijden, dat de bestuurder steeds samen met de binnen- en buitenspiegels moet gebruiken voor een maximaal zicht.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voorwerpen die zich dicht in de buurt bevinden van een van de hoeken van de bumper of onder de bumper, worden mogelijk niet op het scherm getoond wegens het beperkte bereik van het camerasysteem.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Rijd langzaam achteruit met uw auto. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wees voorzichtig wanneer de laaddeur achter geopend is. Als de laaddeur achter gedeeltelijk is geopend, is de camera uit positie en is het videobeeld mogelijk onjuist. Alle richtlijnen verdwijnen als de laaddeur achter geopend is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wees voorzichtig als u de camerafuncties aan of uit zet terwijl de transmissie niet in de parkeerstand (P) staat. Zorg ervoor dat uw auto niet beweegt.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Om letsel te voorkomen, moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en als u de achteruitkijkcamera gebruikt.

 De achteruitkijkcamera biedt een beeld van het gebied achter uw auto. Tijdens gebruik verschijnen lijnen in het scherm die het pad van uw auto en de afstand tot voorwerpen achter uw auto weergeven.
Image Shown Without Description
De camera is ingebouwd in het derde remlicht.
De achteruitkijkcamera gebruiken
Het achteruitkijkcamerasysteem toont wat zich achter uw auto bevindt wanneer u de transmissie in de achteruit (R) zet.
N.B.:   Het sensorsysteem voor achteruitrijden werkt niet bij snelheden boven 5 km/h en neemt sommige hoekige of bewegende objecten mogelijk niet waar.
N.B.:   Als de transmissie in de achteruit (R) staat en de laaddeur achter is geopend, worden er geen achteruitrijcamerafuncties weergegeven.
N.B.:   Tijdens het slepen ziet de camera alleen wat u aan het slepen bent.Dit biedt mogelijk onvoldoende dekking vergeleken met de dekking bij normaal gebruik, aangezien sommige voorwerpen mogelijk niet te zien zijn.In sommige auto's kunnen de richtlijnen verdwijnen wanneer u de aanhangerstekker aansluit.
Het systeem werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:
  • 's Nachts of in donkere gebieden als de achteruitrijlampen niet werken.
  • Als de camera geblokkeerd is.Maak de lens schoon met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel.
  • De camera is niet goed uitgelijnd door schade aan de achterkant van uw auto.
Richtlijnen van de achteruitkijkcamera
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voorwerpen boven de camera zijn wellicht niet zichtbaar. Controleer indien nodig het gebied achter de auto.

Image Shown Without Description
AActieve richtlijnen.
BMiddenlijn.
CVaste richtlijn: groene zone.
DVaste richtlijn: gele zone.
EVaste richtlijn: rode zone.
FAchterbumper
Als de accu van de auto is losgekoppeld, zullen de richtlijnen onmiddellijk nadat de accu opnieuw is aangesloten nog niet helemaal werken. De richtlijnen zullen pas helemaal werken nadat u gedurende vijf minuten tegen een minimumsnelheid van 50 km/h (31 mph) zo recht mogelijk met de auto hebt gereden.
Het systeem gebruikt drie soorten richtlijnen die u helpen zien wat zich achter uw auto bevindt:
  • Actieve richtlijnen tonen het beoogde pad van uw auto terwijl u achteruitrijdt.
  • De middenlijn helpt om het midden van uw auto met een aanhanger uit te lijnen.
  • Vaste richtlijnen tonen het daadwerkelijke pad dat uw auto aflegt terwijl u recht achteruitrijdt.Dit kan handig zijn wanneer u achteruit inparkeert of als u uw auto op een lijn wilt brengen met een ander voorwerp.
 Actieve richtlijnen zijn alleen beschikbaar met vaste richtlijnen. Om actieve richtlijnen te gebruiken, draait u het stuurwiel om de richtlijnen op een beoogd pad te richten. Als u de positie van het stuurwiel wijzigt terwijl u achteruit (R) rijdt, kan uw auto mogelijk afwijken van het beoogde pad.
 De vaste en actieve richtlijnen worden zichtbaar of vervagen afhankelijk van de positie van het stuurwiel. De actieve richtlijnen worden niet getoond als het stuur recht wordt gehouden. Voorwerpen in de rode zone zijn het dichtst in de buurt van uw auto en voorwerpen in de groene zone bevinden zich verder weg.
N.B.:   Richtlijnen zijn alleen beschikbaar als de transmissie in de achteruit (R) staat.
Systeeminstellingen
U kunt de camera-instellingen aanpassen via het menu met voertuiginstellingen.   Zie   Instellingen
Handmatig zoomen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer handmatig zoomen is ingeschakeld, wordt mogelijk slechts een gedeelte van het gebied achter uw auto getoond. Let goed op uw omgeving wanneer u de functie voor handmatig zoomen gebruikt.

Handmatig zoomen is alleen beschikbaar als u de transmissie in de achteruit (R) schakelt.
Beschikbare instellingen voor deze functie zijn Inzoomen (+) en Uitzoomen (-). Druk op het symbool in het camerascherm om de weergave te wijzigen. De standaardinstelling is Zoomen UIT. De achterbumper blijft in beeld als referentiepunt.
N.B.:   Alleen de middenlijn wordt getoond wanneer u handmatig zoomen inschakelt.
Vertraging van de achteruitkijkcamera
U kunt deze functie in- of uitschakelen via het menu met voertuiginstellingen.   Zie   Instellingen.   De standaardinstelling is uit.
Wanneer u de transmissie uit de achteruit (R) zet en in een andere versnelling dan de parkeerstand (P) zet, wordt het camerabeeld nog steeds weergegeven totdat:
  • uw rijsnelheid voldoende toeneemt.
  • u uw auto in de parkeerstand (P) zet.
  • u de parkeerrem aantrekt bij auto's met handgeschakelde transmissie.
Uitgebreide parkeerhulp of Park Pilot (indien aanwezig)
U kunt deze functie in- of uitschakelen via het menu met voertuiginstellingen.Zie   Instellingen
Wanneer het sensorsysteem voor achteruitrijden een object detecteert, geeft het rode, gele en groene indicatoren bovenop het videobeeld weer.