De werking van sommige componenten en systemen kan worden beïnvloed bij temperaturen lager dan circa -25 °C.