WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Werk niet aan een warme motor.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel het contact uit en schakel de parkeerrem in.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Raak onderdelen van het elektronisch ontstekingssysteem bij aangezet contact of draaiende motor niet aan. Het systeem werkt met hoogspanning. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Zorg dat uw handen en kledingstukken niet met de koelventilateur in aanraking kunnen komen.

Onder bepaalde omstandigheden kan de motorkoelventilateur nog enkele minuten blijven doordraaien nadat u de auto hebt uitgezet.   Zie   Motorkoelventilator
Zorg dat vuldoppen stevig worden aangebracht na het uitvoeren van onderhoudscontroles.
We raden aan de volgende controles uit te voeren.
Dagelijkse controle
  • Buitenverlichting.
  • Interieurverlichting.
  • Waarschuwings- en controlelampen.
Controle tijdens tankenMaandelijkse controle