Werking
Het systeem is ontworpen om de benodigde tijd om de motor op te warmen te reduceren wanneer de motor draait. Het wordt automatisch in- en uitgeschakeld, afhankelijk van de buitentemperatuur en de koelvloeistoftemperatuur.
 Het systeem verwarmt de motor en het interieur van de auto. Hiervoor wordt brandstof uit de brandstoftank van de auto gebruikt.
De hulpverwarming gebruiken
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U wordt geadviseerd om het verwarmingssysteem na een botsing te laten controleren door een gekwalificeerd monteur. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de standkachel niet in tankstations of in de buurt van bronnen van brandbare dampen, in een stoffige omgeving of in gesloten ruimtes. Dit kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

N.B.:   Het systeem werkt niet als de accu bijna leeg is.
N.B.:   Zorg ervoor dat de uitlaatopening van de verwarming achter het linkervoorwiel niet verstopt raakt door bijvoorbeeld sneeuw, ijs of modder, om problemen met de werking van de verwarming te voorkomen.
N.B.:   Wanneer het systeem is ingeschakeld, komen er uitlaatgassen uit uw auto. Dit is normaal.
N.B.:   Terwijl de verwarming uitgaat, wordt de overtollige brandstof in de verwarming verbrand en ontstaat er enige warmte, komen er wat uitlaatgassen vrij en maakt de verwarming wat geluid.
De hulpverwarming in- en uitschakelen
Om de hulpverwarming in of uit te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item   Handeling  
Instellingen
Druk op de menutoets.  
Voertuiginstellingen
Druk op de OK-toets.  
Extra verwarming
Druk op de OK-toets.  

Standkachel
Werking
Het systeem is ontworpen om warmte te geven wanneer uw auto geparkeerd is.
 Het systeem verwarmt de motor en het interieur van de auto. Hiervoor wordt brandstof uit de brandstoftank van de auto gebruikt.
N.B.:   Zorg ervoor dat de uitlaatopening van de verwarming achter het linkervoorwiel niet verstopt raakt door bijvoorbeeld sneeuw, ijs of modder, om problemen met de werking van de verwarming te voorkomen.
De standkachel gebruiken
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U wordt geadviseerd om het verwarmingssysteem na een botsing te laten controleren door een gekwalificeerd monteur. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de standkachel niet in tankstations of in de buurt van bronnen van brandbare dampen, in een stoffige omgeving of in gesloten ruimtes. Dit kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.

Het systeem werkt niet als de accu bijna leeg is.
Het systeem werkt alleen wanneer uw auto stilstaat en de motor is uitgeschakeld.
Wanneer u het systeem correct gebruikt:
  • worden de ruiten vrij van een dunne laag ijs gehouden en wordt condens voorkomen.
  • krijgt de motor ondersteuning om sneller op normale bedrijfstemperatuur te komen.
N.B.:   Terwijl de verwarming uitgaat, wordt de overtollige brandstof in de verwarming verbrand en ontstaat er enige warmte, komen er wat uitlaatgassen vrij en maakt de verwarming wat geluid.
Informatiemeldingen standkachel

Mededeling   Handeling  
Parkeerverwarming niet gestart Brandstofpeil laag
Wordt weergegeven als de standkachel niet werkt omdat het brandstofpeil te laag is.Ga zo snel mogelijk tanken.  

Doorlopend verwarmen inschakelen
Wanneer u het contact uitzet, gaat de verwarming aan of blijft de verwarming max. 30 minuten aan, als de omstandigheden dat toelaten.
N.B.:   U kunt deze modus gebruiken om te zorgen dat het warm blijft in de auto wanneer u het contact uitzet.Nadat de verwarming deze modus heeft doorlopen, wordt het selectievakje in het informatiedisplay weer afgevinkt.
Om doorlopend verwarmen in te schakelen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item   Handeling  
Instellingen
Druk op de menutoets.  
Voertuiginstellingen
Druk op de OK-toets.  
Parkeerverwarming
Druk op de OK-toets.  
Blijv. verwarmen
Druk op de OK-toets.  

De timer instellen
Het systeem heeft drie verschillende modi, die u kunt instellen in het informatiedisplay.

Timermodus   Omschrijving  
Eén keer
Hiermee kunt u één verwarmingscyclus instellen voor een specifieke dag. Als de omstandigheden dat toelaten, gaat de verwarming max. 40 minuten voor de ingestelde datum en tijd aan.1  
Timer 1
Hiermee kunt u een verwarmingscyclus programmeren voor elke dag van de week. De tijd blijft opgeslagen en het systeem zal uw auto opwarmen voor de geprogrammeerde vertrektijden.  
Timer 2
Hiermee kunt u een tweede verwarmingscyclus programmeren voor elke dag van de week. De tijd blijft opgeslagen en het systeem zal uw auto opwarmen voor de geprogrammeerde vertrektijden.  

1U moet de dag en de tijd voor deze modus instellen voordat u het selectievakje in het informatiedisplay aanvinkt.
N.B.:   De tijd en de datum op de klok van uw auto moeten correct zijn ingesteld.
Als u timermodus wilt instellen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item   Handeling  
Instellingen
Druk op de menutoets.  
Voertuiginstellingen
Druk op de OK-toets.  
Parkeerverwarming
Druk op de OK-toets.  
Verwarming programmeren
Druk op de OK-toets.  
Activeren
Druk op de OK-toets.  
Eén keer
Druk op de OK-toets.  
Activeren
Druk op de OK-toets.  
Timer 1
Druk op de OK-toets.  
Activeren
Druk op de OK-toets.  
Timer 2
Druk op de OK-toets.  
Activeren
Druk op de OK-toets.  

Standkachel in- en uitschakelen met de afstandsbediening
Met de zender van de standkachel kunt u de verwarming op afstand aanzetten en maximaal 30 minuten laten branden of alle verwarmingsmodi stoppen.
N.B.:   Er kunnen maximaal drie zenders aan uw voertuig worden gekoppeld.
N.B.:   Het lampje op de zender geeft niet de actuele status van de verwarming aan.Het lampje garandeert niet dat de verwarming het signaal om te starten of te stoppen ook daadwerkelijk heeft ontvangen.
N.B.:   Elektronische apparaten die op dezelfde frequentie werken, kunnen het bereik van de zender beïnvloeden.
Houd de knop AAN of HEAT ingedrukt tot er op de zender een groen lampje gaat branden.
Houd de knop UIT ingedrukt tot er op de zender een rood lampje gaat branden. Dit geldt alleen voor de verwarmingsmodus die op dat moment is ingeschakeld. Timerinstellingen of instellingen voor doorlopend verwarmen die later moeten worden toegepast, worden niet uitgeschakeld.
In de volgende tabel staan de indicaties van de afstandsbediening voor de standkachel.

Lampje zender   Omschrijving  
Groen   De zender heeft een radiosignaal verzonden.  
Knipperend groen   De zender heeft een radiosignaal verzonden, maar dat signaal is niet ontvangen door de verwarming.  
Rood   De zender heeft een radiosignaal verzonden.  
Knipperend rood   De zender heeft een radiosignaal verzonden, maar dat signaal is niet ontvangen door de verwarming.  

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay