WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Voor het systeem moet de motor wellicht automatisch opnieuw starten wanneer de indicatielamp van automatische start/stop groen of oranje knippert. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.

Image Shown Without Description   Het controlelampje van Auto Start-Stop brandt groen wanneer de motor stopt. Het knippert oranje en er wordt een bericht weergegeven als u iets moet doen.
Image Shown Without Description  Het controlelampje van Auto-Start-Stop brandt grijs en is doorstreept wanneer het systeem niet beschikbaar is.
N.B.:   U kunt de reden waarom het systeem niet beschikbaar is weergeven in het informatiedisplay.