WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Om letsel te voorkomen, moet u altijd voorzichtig zijn in de achteruit (R) en als u het sensorsysteem gebruikt.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer uw auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.

Bij een systeemstoring wordt een bericht weergegeven in het informatiedisplay.
N.B.:   Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.
N.B.:   Bedek de sensoren niet.
N.B.:   Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.
N.B.:   Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.
N.B.:   Door sommige later aangebrachte accessoires, bijvoorbeeld grote trekhaken of fietsen- of surfplankrekken kan het systeem minder goed werken of vals alarm geven.
De sensoren zijn actief wanneer de transmissie in de achteruit (R) staat en de rijsnelheid lager is dan 8 km/h. Wanneer het parkeerhulpsysteem een geluidssignaal produceert, kan het audiosysteem het ingestelde volume dempen.
Er klinkt een geluidssignaal wanneer een object uw auto nadert. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate uw auto een voorwerp nadert.Het geluidssignaal klinkt continu wanneer een object 30 cm of minder van het midden van de achterbumper verwijderd is.
N.B.:   Er is een kleiner dekkingsgebied bij de buitenhoeken.
Image Shown Without Description
Het sensorbereik is maximaal 180 cm vanaf de achterbumper.
Het systeem detecteert grote objecten wanneer de achteruit (R) is ingeschakeld in één van de volgende omstandigheden:
  • Uw auto beweegt zich langzaam naar achteren.
  • Uw auto staat stil, maar een object nadert langzaam de achterkant van uw auto.
  • Uw auto beweegt zich langzaam naar achteren en een object nadert uw auto, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt.
Indien uw auto langer dan twee seconden stationair blijft draaien, wordt het geluidssignaal uitgeschakeld. Indien uw auto naar achteren beweegt, weerklinkt het signaal opnieuw.
N.B.:   Als het gedetecteerde object 30 cm of minder van de achterbumper verwijderd is, wordt het geluidssignaal niet uitgeschakeld.
Indicatie van afstand tot object (indien aanwezig)
Wanneer u in de achteruit (R) schakelt, geeft het systeem via het informatiedisplay een indicatie van de afstand tot een object.
  • Naarmate de afstand tot het object afneemt, gaan de aanduidingsblokken branden en richting het pictogram van een auto bewegen.
  • Als er geen object wordt gedetecteerd, zijn de afstandaanduidingsblokken grijs.
Informatiemeldingen parkeerhulp achter

Mededeling   Omschrijving  
Parkeersensoren Storing
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Controleer Parkeersensoren
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Controleer Parkeersensoren achter
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Park Pilot achter niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek
Een sensor is geblokkeerd of er is een storing in het systeem. Maak de bumper schoon of verwijder eventuele blokkades. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.