WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem detecteert mogelijk geen voorwerpen met oppervlakken die reflectie absorberen. Wees altijd voorzichtig en oplettend tijdens het rijden. Als u niet goed oplet, kunt u een botsing krijgen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het is mogelijk dat het systeem kleine of bewegende voorwerpen, vooral laag bij de grond, niet detecteert.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het parkeerhulpsysteem kan u alleen helpen om voorwerpen te detecteren wanneer uw auto tegen parkeersnelheid rijdt. Wees voorzichtig wanneer u het parkeerhulpsysteem gebruikt, om verwondingen te voorkomen.

De sensoren bevinden zich op de voorbumper.
N.B.:   Houd de sensoren vrij van sneeuw, ijs en ernstige vuilaanslag.
N.B.:   Bedek de sensoren niet.
N.B.:   Reinig de sensoren niet met scherpe voorwerpen.
N.B.:   Als uw auto schade heeft opgelopen, waardoor de sensoren verkeerd zijn uitgelijnd, kan dit onnauwkeurige metingen of vals alarm veroorzaken.
De sensoren werken als de transmissie in een andere stand dan de parkeerstand (P) staat. Wanneer het parkeerhulpsysteem een geluidssignaal produceert, kan het audiosysteem het ingestelde volume dempen.
Er klinkt een geluidssignaal wanneer een object uw auto nadert. Het tempo van het geluidssignaal neemt toe naarmate uw auto een voorwerp nadert.Het geluidssignaal klinkt continu wanneer een object 30 cm of minder van de voorbumper verwijderd is.
Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer de rijsnelheid 8 km/h bereikt.
Image Shown Without Description
Het sensorbereik is tot 70 cm van het midden van de bumper.
Als de transmissie in de achteruit (R) staat, detecteert het systeem objecten wanneer de auto langzaam rijdt of een object zich naar de auto toe beweegt, bijvoorbeeld een andere auto die langzaam rijdt. Wanneer u de auto stopt, wordt het geluidssignaal na twee seconden uitgeschakeld.
Als de transmissie in een vooruitversnelling staat, geeft het systeem geluidssignalen wanneer de auto in beweging is en binnen het detectiegebied een object wordt gedetecteerd. Wanneer u de auto stopt, wordt het geluidssignaal na twee seconden uitgeschakeld en wordt de visuele waarschuwing na vier seconden uitgeschakeld.
Image Shown Without Description  Druk op de parkeerhulpknop om het systeem uit te schakelen.
Bij een systeemstoring wordt een bericht weergegeven in het informatiedisplay.
Indicatie van afstand tot object (indien aanwezig)
Het systeem biedt via het informatiedisplay een indicatie van de afstand tot een object.
  • Naarmate de afstand tot het object afneemt, gaan de aanduidingsblokken branden en richting het pictogram van een auto bewegen.
  • Als er geen object wordt gedetecteerd, zijn de afstandaanduidingsblokken grijs.
Wanneer u in de achteruit (R) schakelt, geeft het systeem geluidssignalen en een visuele indicatie wanneer uw auto in beweging is en het gedetecteerde object naar uw auto toe beweegt. Wanneer u de auto stopt, stopt het geluidssignaal na twee seconden. De visuele aanduiding blijft aan zolang de transmissie in de achteruit (R) staat.
Wanneer u in een vooruitversnelling schakelt, geeft het systeem een geluidssignaal en een visuele indicatie wanneer uw auto rijdt tegen een snelheid van circa 8 km/h of minder en het systeem een object binnen de detectiezone detecteert. Wanneer u de auto stopt, stopt het geluidssignaal na twee seconden en stopt de visuele indicatie na vier seconden.
N.B.:   Als het gedetecteerde object zich op 30 cm of minder van uw auto bevindt, blijft de visuele indicatie aan.
Wanneer u in neutraal (N) schakelt, geeft het systeem alleen een visuele indicatie als uw auto rijdt tegen een snelheid van circa 8 km/h of minder, bijvoorbeeld wanneer uw auto in beweging is op een helling en het systeem een object detecteert dat naar uw auto toe beweegt. Wanneer u de auto stopt, stopt de visuele indicatie na vier seconden.
Informatiemeldingen parkeerhulp voor

Mededeling   Omschrijving  
Parkeersensoren Storing
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Controleer Parkeersensoren
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Controleer Parkeersensoren voor
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Park Pilot voor niet beschikbaar sensor geblokkeerd Zie handboek
Een sensor is geblokkeerd of er is een storing in het systeem. Maak de bumper schoon of verwijder eventuele blokkades. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.  

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay