Het systeem assisteert bij het parkeren in en uit parkeerplekken. Parkeerplekken worden gedetecteerd door middel van sensoren. Het systeem stuurt dan indien nodig om de auto en of uit een parkeerplek te manoeuvreren. U bedient het gaspedaal, u remt en u schakelt.
Actieve parkeerhulp gebruiken
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, moet u in uw auto blijven zitten. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van de auto, de bewaking van het systeem en ingrijpen indien nodig. Als u niet voorzichtig bent, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto, ernstige of dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Bij zware regenval of andere omstandigheden waardoor interferentie ontstaat is het mogelijk dat de sensoren bepaalde voorwerpen niet detecteren.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.

Image Shown Without Description  De knop voor actieve parkeerhulp bevindt zich naast de versnellingshendel.
In een parkeerplek rijden
 1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.
N.B.:   Het systeem zoekt parkeerplekken voor fileparkeren aan de passagierszijde. Druk opnieuw op de knop voor actieve parkeerhulp om het systeem te laten zoeken naar parkeerplekken om loodrecht op de weg te parkeren.
 1. Gebruik de richtingaanwijzer om een parkeerplek te zoeken aan de bestuurders- of passagierszijde van uw auto.
 1. Rijd circa 1 m met de auto voorbij en evenwijdig met andere geparkeerde voertuigen wanneer u een parkeerplek zoekt.
N.B.:   Zodra de actieve parkeerhulp een geschikte parkeerplek heeft gevonden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een bericht in het informatiedisplay.
 1. Breng uw auto volledig tot stilstand.
 1. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
 1. Rijd achteruit en uw auto rijdt vanzelf in de parkeerplek.
 1. Volg de instructies op het informatiedisplay.
N.B.:   Wanneer het parkeren is voltooid, weerklinkt een signaal en wordt een informatiebericht weergegeven.
Uit een parkeerplek rijden
Het systeem assisteert alleen om uit parallelle parkeerplekken te rijden.
 1. Druk op de knop voor actieve parkeerhulp.
 1. Gebruik de richtingaanwijzer om de gewenste rijrichting te kiezen.
 1. Laat het stuurwiel los en schakel in de achteruit (R).
 1. Volg de instructies op het informatiedisplay.
N.B.:   Nadat het systeem uw auto in een positie stuurt waar u de parkeerplek vooruit kunt verlaten, wordt een bericht weergegeven met instructies om de volledige controle over uw auto over te nemen.
Actieve parkeerhulp annuleren
Druk op de knop voor actieve parkeerhulp of draai aan het stuurwiel om de parkeerhulp op elk moment te annuleren.
N.B.:   Dit wordt ook geannuleerd wanneer de auto sneller dan 9 km/h rijdt.
Interventie van het remsysteem
Wanneer actieve parkeerhulp de besturing overneemt, kan het systeem onder bepaalde omstandigheden de remmen inschakelen om te vertragen of de auto tot stilstand te brengen.
N.B.:   Daardoor kan de parkeerhulp worden geannuleerd.
Problemen met actieve parkeerhulp oplossen

Symptoom   Mogelijke oorzaak  
Het systeem zoekt geen parkeerplek.   U hebt de aandrijfregeling wellicht uitgeschakeld.  
De transmissie staat in de achteruit (R). De auto moet vooruit bewegen om een parkeerplek te kunnen detecteren.  
Het systeem biedt geen parkeerplek aan.   De sensoren zijn wellicht geblokkeerd. Bijvoorbeeld sneeuw, ijs of ernstige vuilaanslag. Als de sensoren geblokkeerd zijn, werkt het systeem wellicht minder goed.  
De sensoren in de voor- of achterbumper kunnen beschadigd zijn.  
Er is onvoldoende ruimte in de parkeerplek om de auto veilig te kunnen parkeren.  
Er is onvoldoende ruimte voor de parkeermanoeuvre aan de andere kant van de parkeerplek.  
De parkeerplek is verder weg dan 1,5 m of dichterbij dan 0,5 m.  
De rijsnelheid is hoger dan 35 km/h voor fileparkeren of hoger dan 30 km/h voor loodrecht op de weg parkeren.  
U hebt de accu onlangs losgekoppeld of vervangen. Nadat u de accu opnieuw hebt aangesloten, moet u even met de auto op een rechte weg rijden.  
Het systeem plaatst uw auto niet correct in een parkeerplek.   Een oneffen stoep naast de parkeerplek zorgt ervoor dat het systeem de auto niet correct kan uitlijnen.  
Voertuigen of voorwerpen naast de parkeerplek staan mogelijk verkeerd geparkeerd.  
Uw auto is te ver voorbij de parkeerplek gestopt.  
De banden zijn wellicht onjuist gemonteerd of onderhouden. Bijvoorbeeld verkeerd opgepompt, van verkeerde grootte of van verschillende groottes.  
Een reparatie of aanpassing heeft de detectiecapaciteiten gewijzigd.  
Een geparkeerd voertuig heeft een hoog uitstekend onderdeel. Bijvoorbeeld een zoutsproeier, sneeuwploeg of laadplatform.  
De lengte van de parkeerplek of de positie van geparkeerde voorwerpen is gewijzigd nadat uw auto is langsgereden.  
U gebruikt een reserveband of een band die meer is versleten dan de andere banden.  
De temperatuur rond uw auto wijzigt snel. Bijvoorbeeld als u vanuit een verwarmde garage de koude buitentemperatuur inrijdt of als u een autowasstraat uitrijdt.