Algemene informatie

Item   Omschrijving  
Taal
Stel de taal in.  
Maateenheid
Stel de eenheid van afstand in.  
Temperatuureenheid
Stel de eenheid van temperatuur in.  
Pieptoon touchscreen
Schakel geluiden van het aanraakscherm in of uit.  
Informatie over SYNC
Bekijk informatie over het systeem en de software.  
Softwarelicenties
Bekijk informatie over de softwarelicentie.  
Master reset
Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.1  

1Hiermee worden alle instellingen gereset en worden uw persoonlijke gegevens gewist. Hiermee wordt uw auto niet verwijderd uit uw account bij de netwerkdrager van uw auto. Neem contact op met de netwerkdrager van uw auto als u uw auto wilt verwijderen uit de account.
Weergave

Item   Omschrijving  
Helderheid
Wijzig de helderheid van het scherm.2  
Modus
Stel een lichte achtergrond in, een donkere achtergrond of laat het systeem de achtergrond aanpassen afhankelijk van hoe donker het is.  
Display uit
Schakel het scherm uit.3  
Automatisch dimmen
Laat het systeem de helderheid van het scherm aanpassen afhankelijk van hoe donker het is.  

2Hierdoor wordt de helderheid die u instelt via het informatiedisplay niet gewijzigd.
3Raak het scherm aan om het scherm weer in te schakelen.
Geluid

Item   Omschrijving  
Alles resetten
Zet alle geluidsinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.  
Treble
Pas het frequentieniveau voor treble aan.  
Midden
Pas het middelste frequentieniveau aan.  
Bas
Pas het frequentieniveau voor bass aan.  
Balans/fader
Pas de verhouding van het geluid tussen de ene en de andere zijde of vooraan en achteraan aan.  
Aanpassing volume
Pas aan hoe sterk het volume toeneemt naarmate uw rijsnelheid toeneemt.  
DSP-instelling
Optimaliseer het geluid voor bepaalde zitplaatsen.  
Geluidsmodus
Schakel stereo- en surroundgeluid in of uit.  

Mediaspeler

Item   Omschrijving  
Snelheid podcast
Pas de afspeelsnelheid van podcasts aan op sommige iOS-apparaten.  
Afspeelsnelheid luisterboek
Pas de afspeelsnelheid van luisterboeken aan op sommige iOS-apparaten.  
Albumillustratie
Geeft de albumhoes van bestanden op uw apparaat weer. Als de bestanden op uw apparaat geen albumhoezen bevatten, geeft het systeem albumhoezen van Gracenote weer.  
Gracenote®-management
Zet het verstrekken van metagegevens door Gracenote aan en uit.  
Informatie databank Gracenote®
Bekijk informatie over Gracenote.  
Informatie apparaat
Bekijk informatie over de softwarelicentie van uw mediaspeler.  
Reset media-index
Verwijder de metagegevens die het systeem bevat over de bestanden op uw apparaat. Dit zorgt ervoor dat er opnieuw kan worden geïndexeerd.  

Klok

Item   Submenu-item  
Lay-out klok
Stel in hoe de tijd wordt weergegeven.  
Autom. aanpassing tijdzone
Stel in dat de klok zich aanpast aan veranderingen van tijdzones.  
GPS-tijd herstellen
Stel in dat de klok zich aanpast aan veranderingen van gps-satellieten.  

Het systeem slaat eventuele updates van deze instellingen automatisch op.
Bluetooth

Item   Omschrijving  
Bluetooth
Bluetooth in- en uitschakelen.  

Telefoon

Item   Omschrijving  
Apparaten weergeven
Beheer uw apparaten.  
Toevoegen
Voer een apparaat toe.  
Verbind
Maak verbinding met een apparaat.  
Verbreek verbinding
Verbreek de verbinding met een apparaat.  
Informatie apparaat
Bekijk informatie over uw apparaat.  
Maak favoriet
Selecteer een voorkeursapparaat.  
Wissen
Verwijder een apparaat.  
Contacten beheren
Beheer uw telefoonboek en contactpersonen.  
Contacten automatisch downloaden
Schakel het automatisch downloaden van het telefoonboek in.  
Sorteren op:
Stel in of uw contactpersonen op alfabetische volgorde worden weergegeven volgens hun voornaam of hun achternaam.  
Telefoonboek opnieuw downloaden
Download handmatig uw telefoonboek.  
Telefoonboek wissen
Verwijder uw telefoonboek uit het systeem.  
Telefoon Beltoon selecteren
Beheer apparaatgeluiden.  
Geen beltoon
Demp de beltoon van uw mobiele telefoon.  
Beltoon telefoon gebruiken
Bekijk en selecteer de beltoon voor binnenkomende oproepen. U kunt de beltoon op uw telefoon of een van de systeembeltonen selecteren.  
Tekstberichten
Schakel tekstberichten in of uit.  
Geen berichttoon (geluid uit)
Schakel geluidsmeldingen voor tekstberichten in of uit.  
Voorlezer
Schakel gesproken meldingen voor tekstberichten in of uit.  
Schakel audio uit bij handsfree uit
Geluid (bijvoorbeeld de radio) gedempt houden wanneer u een oproep doorschakelt naar uw mobiele telefoon.  
Waarschuwing bij roaming
Schakel melding van roaming in of uit.  
Melding accu bijna leeg
Schakel de waarschuwing voor een bijna lege batterij in of uit.  

Noodhulp

Item   Omschrijving  
Emergency Assistance
Schakel Noodhulp in of uit.  
Contacten voor noodgevallen instellen
Stel een van de contactpersoon uit uw telefoonboek in als contactpersoon bij noodsituaties.  

Radio

Item   Omschrijving  
Radiotekst
Bekijk informatie over de huidige radio-uitzending.  
Autom. presets instellen (AST)
Vernieuw de zes sterkste FM-radiostations op uw huidige locatie op de rij met voorkeuzestations waar het huidige radiostation is opgeslagen.  

Navigatiesysteem (indien aanwezig)
Map

Item   Omschrijving  
Kaart eigenschappen
Pas uw kaartvoorkeuren aan.  
3D-stadsmodel
Geef driedimensionale gebouwen weer op de kaart.  
Route bijhouden
Geef witte stippen op de kaart weer om uw afgelegde route aan te geven.  
POI-pictogrammen
Geef icoontjes van bijzondere locaties weer op de kaart.  
POI's selecteren
Selecteer welke bijzondere locaties op de kaart moeten worden weergegeven.  

Routegeleiding

Item   Omschrijving  
Route-eigenschappen
Pas uw routevoorkeuren aan.  
Voorkeursroute
Selecteer de kortste, snelste of milieuvriendelijkste route.  
Altijd ___ gebruiken
De routekeuze omzeilen bij het invoeren van de bestemming. Het systeem berekent slechts één route op basis van uw ingestelde voorkeursroute.  
Automatisch parkeerplaats vinden
Het systeem zoekt en toont beschikbare parkeerplekken wanneer u uw bestemming nadert.  
Eco-tijdverlies
Selecteer een lage of hoge kostprijs voor de berekende milieuvriendelijke route. Hoe hoger de instelling, hoe langer de route mag zijn volgens het systeem.  
Dynamische routebegeleiding
Stel in of het systeem rekening houdt met verkeersinformatie bij het plannen van een route.4  
Navigatie-eigenschappen
Pas uw navigatievoorkeuren aan.  
Navigatiebegeleiding
Selecteer spraak en geluid, alleen spraak of alleen geluid.  
Gevarenwaarschuwing
Selecteer visueel en geluid of alleen visueel.5  

4Werking is afhankelijk van kanalen met verkeersberichten of live verkeersberichten.
5Niet beschikbaar in alle landen.
Apps

Item   Omschrijving  
Mobiele apps-instellingen
Het gebruik van mobiele apps op het systeem in- of uitschakelen.   Als u mobiele apps uitschakelt in het menu met instellingen, worden automatische updates en het gebruik van mobiele apps op het systeem uitgeschakeld.  
Mobiele apps bijwerken
Biedt informatie over de huidige status van eventuele updates van apps.  
Alle apps
Toestemmingen voor alle apps tegelijk toestaan of weigeren.  

Modem (indien aanwezig)
Draadloze hotspot

Item   Omschrijving  
Wifihotspot
De draadloze hotspot van de auto in- of uitschakelen.  
Instellingen
Instellingen van de draadloze hotspot bekijken en bewerken, zoals de SSID en het wachtwoord.  
Datagebruik
Plan en gebruik van data voor de draadloze hotspot van de auto bekijken.  
Beheer apparaten
De apparaten beheren die verbonden zijn met de draadloze hotspot van de auto.  
Beheer mijn account
Uw account beheren of een plan kopen.  

Instellingen verbinding

Item   Omschrijving  
Connectiviteitsfuncties
De modem in- of uitschakelen.  
Verzend voertuigdata
Voertuiggegevens verzenden naar Ford of de verzending van voertuiggegevens stopzetten.  
Locatie
Locatiegegevens verzenden naar Ford of de verzending van locatiegegevens stopzetten.  
Voertuigdata & afstandsbediening
Voertuiggegevens verzenden naar Ford of de verzending van voertuiggegevens stopzetten.  
Live Traffic
Live verkeersberichten in- of uitschakelen.  

Wi-Fi

Item   Omschrijving  
Systeemwifi
Pas uw voorkeuren voor draadloze netwerken aan.  
Beschikbare netwerken weergeven
Kies uit de lijst met beschikbare draadloze netwerken.  
Melding bij beschikbare wifi
Schakel meldingen in of uit.  

Voertuiginstellingen (indien aanwezig)
Camera

Item   Omschrijving  
Camera-instellingen
Pas uw voorkeuren voor de achteruitrijcamera aan.  
Vertraging achteruitrijcamera
U kunt deze optie in- of uitschakelen via de schuifbalk.   Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het beeld van de achteruitkijkcamera kort weergegeven wanneer u in vooruit schakelt.  
Parkeerhulp
Hiermee kunt u de parkeerhulp in- of uitschakelen vanaf het scherm van de achteruitkijkcamera.  
Uitgebreide Park Pilot
Geeft een visuele afstandsaanduiding weer wanneer het sensorsysteem voor achteruitrijden een object detecteert.  

Spraakherkenning

Item   Omschrijving  
Geavanceerde modus
Schakel deze optie in om extra gesproken instructies en bevestigingen te verwijderen.  
Bevestiging telefoon
Schakel deze optie in zodat het systeem de naam van een contactpersoon bevestigt voordat u iemand belt.  
Lijst spraakcommando's
Schakel deze optie in zodat het systeem een lijst met beschikbare spraakcommando's weergeeft wanneer op de spraaktoets wordt gedrukt.  

Valetfunctie (indien aanwezig)
Via de valetfunctie kunt u het systeem vergrendelen. De informatie is pas beschikbaar wanneer het systeem is ontgrendeld met de juiste pincode.
Wanneer u de valetfunctie selecteert, verschijnt er een pop-up met een bericht dat u een viercijferige code moet invoeren om de valetfunctie in of uit te schakelen. U kunt elke pincode naar wens gebruiken, maar u moet dezelfde pincode gebruiken om de valetfunctie uit te schakelen. Het systeem vraagt u de code in te voeren.
N.B.:   Als het systeem wordt vergrendeld en u de pincode moet resetten, neemt u contact op een erkende dealer.
Voer uw gekozen pincode in om de valetfunctie in te schakelen. Het systeem vraagt u dan uw pincode opnieuw in te voeren ter bevestiging. Het systeem wordt dan vergrendeld.
Voer dezelfde pincode in om het systeem te ontgrendelen. Het systeem maakt opnieuw verbinding met uw telefoon en al uw opties zijn opnieuw beschikbaar.