WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel de snelheidsregeling niet in op bochtige wegen, onder drukke verkeersomstandigheden en op gladde wegen. Dit zou tot controleverlies over de auto en fataal of dodelijk letsel kunnen leiden.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u een heuvel afrijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.

U bedient de snelheidsregeling via het stuurwiel.
Snelheidsregeling inschakelen
Image Shown Without Description  Druk op de toets.
Snelheidsregeling uitschakelen
Image Shown Without Description  Druk op de knop wanneer het systeem in stand-bymodus staat. Het systeem wordt ook uitgeschakeld wanneer u het contact uitzet.
N.B.:   De ingestelde snelheid wordt gewist wanneer u het systeem uitschakelt.
Rijsnelheid instellen
Rijd tegen de vereiste snelheid.
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Druk op de wisseltoets omhoog of omlaag om de huidige snelheid in te stellen.
Neem uw voet van het gaspedaal.
N.B.:   De ingestelde snelheid verschijnt in het informatiedisplay.
Ingestelde snelheid veranderen
Image Shown Without Description  Druk op de wisseltoets omhoog om de ingestelde snelheid te verhogen.Image Shown Without Description  Druk op de wisseltoets omlaag om de ingestelde snelheid te verlagen.
U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.
N.B.:   Wanneer u het gaspedaal indrukt, verandert de ingestelde snelheid niet.Wanneer u het gaspedaal loslaat, keert uw auto terug naar de snelheid die u eerder hebt ingesteld.
Ingestelde snelheid annuleren
Image Shown Without Description  Druk op de knop of trap het rempedaal in om de ingestelde snelheid te annuleren.
N.B.:   De ingestelde snelheid is opgeslagen.
N.B.:   Het systeem wordt geannuleerd als de rijsnelheid meer dan 16 km/h onder de ingestelde snelheid daalt terwijl u bergop rijdt.
Ingestelde snelheid hervatten
Image Shown Without Description  Druk hierop om de ingestelde snelheid te hervatten.
Controlelampje snelheidsregeling
Image Shown Without Description  De controlelamp verschijnt wanneer u het systeem inschakelt.

Feedback over handleiding

  • Ford reageert niet op individuele feedback.
  • Geef gedetailleerde feedback over eventuele onnauwkeurigheden in de inhoud of eventuele ontbrekende inhoud in de Handleiding.
  • Uw feedback zal worden onderzocht en eventuele vereiste wijzigingen aan de online Handleiding zullen worden uitgevoerd. 

Versturen

Uw input is waardevol en helpt ons onze Handleiding te verbeteren. Bedankt dat u de tijd hebt genomen om uw feedback te geven.

OK