Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.
Image Shown Without Description  Druk op de schakelaar om het systeem uit te schakelen.
N.B.:   OFF gaat branden in de schakelaar.
Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.
N.B.:   Het systeem is ontworpen om te worden uitgeschakeld als het een storing detecteert.Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er een storing van het systeem is.