Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet.
Image Shown Without Description  Druk op de schakelaar om het systeem uit te schakelen.
N.B.:   OFF gaat branden in de schakelaar.
Druk opnieuw op de schakelaar om het systeem weer in te schakelen.
N.B.:   Het systeem is ontworpen om te worden uitgeschakeld als het een storing detecteert.Laat de auto zo snel mogelijk controleren als er een storing van het systeem is.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay