Elektrische portiersloten
De elektrische portierregeling bevindt zich op de panelen van het bestuurders- en passagiersportier vooraan.
Image Shown Without Description  Druk op de knop om de voorportieren te ontgrendelen.Image Shown Without Description  Druk op de toets om alle portieren te vergrendelen.
Controlelamp portiervergrendeling
 Wanneer u het portier vergrendelt, gaat er een lampje op de elektrische portierregeling branden. Dit lampje blijft tot vijf minuten branden nadat het contact is uitgezet.
Afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening alleen gebruiken wanneer de auto stilstaat.
N.B.:   Als u de auto een aantal weken onbewaakt achterlaat, wordt de afstandsbediening uitgeschakeld.Door de auto op deze manier te ontgrendelen en te starten, wordt de afstandsbediening ingeschakeld.
Portieren ontgrendelen
Image Shown Without Description   Druk op de knop om de voorportieren te ontgrendelen.De richtingaanwijzers knipperen één keer lang om te bevestigen dat uw auto is ontgrendeld.
N.B.:   U kunt het bestuurdersportier met de sleutel ontgrendelen.Gebruik de sleutel als de afstandsbediening niet werkt.Draai de bovenzijde van de sleutel in de richting van de achterzijde van de auto.
De laaddeuren ontgrendelen
Image Shown Without Description  Druk één keer op de knop op de afstandsbediening om de laaddeuren achter te ontgrendelen. Druk binnen twee seconden opnieuw op de knop om alle laaddeuren te ontgrendelen.
Portieren dubbel vergrendelen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de dubbele vergrendeling niet wanneer personen of dieren zich in de auto bevinden. De portieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld of geopend als de dubbele vergrendeling is ingeschakeld.

Dubbele vergrendeling is een voorziening tegen diefstal die voorkomt dat personen de portieren van binnenuit kunnen ontgrendelen.
N.B.:   Als u de auto dubbel vergrendelt vanaf de binnenzijde, schakel dan het contact in om de portieren in de stand voor enkele vergrendeling te zetten.
Image Shown Without Description   Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in. De richtingaanwijzers knipperen.
N.B.:   U kunt uw auto dubbel vergrendelen met de sleutel.Draai de sleutel tweemaal binnen drie seconden in de vergrendelstand.Gebruik de sleutel wanneer de afstandsbediening niet werkt.
Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren
N.B.:   Wanneer u op de ontgrendelknop drukt, worden alle portieren ontgrendeld of worden alleen het bestuurdersportier of het bestuurdersportier en de passagiersportieren ontgrendeld.
U kunt de ontgrendelfunctie zo programmeren dat alle portieren, inclusief de laaddeur of achterklep, worden ontgrendeld.
 Houd bij uitgeschakeld contact de ontgrendel- en vergrendelknoppen van de afstandsbediening gelijktijdig tenminste 4 seconden lang ingedrukt. De richtingaanwijzers knipperen tweemaal om de wijziging te bevestigen.
Herhaal de procedure om de oorspronkelijke ontgrendelfunctie in te schakelen.
U kunt ook wisselen tussen de ontgrendelmodi in het informatiedisplay.
 1. Selecteer Instellingen met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
 1. Selecteer Voertuiginstellingen.
 1. Selecteer Sloten.
 1. Selecteer Ontsluiten.
 1. Selecteer Alle deuren of Bestuurdersportier.
Portieren van binnenuit vergrendelen en ontgrendelen
Gebruik de elektrische portierregeling om de portieren van binnenuit te vergrendelen.
U kunt de vergrendelstatus van het portier zien op de elektrische portierregeling. De lamp gaat branden wanneer u de auto vergrendelt.
Dubbele achterdeuren openen
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Dubbele achterdeuren helemaal openen
Image Shown Without Description
 1. Verschuif de schakelaar om de pal los te maken.
 1. Open het portier van de bagageruimte helemaal.
N.B.:   Als u de achterportieren opent, worden de achterlichten wellicht bedekt. Zorg dat het voertuig zichtbaar is langs achteren in overeenstemming met de lokale voorschriften, bijvoorbeeld door middel van een gevarendriehoek indien nodig.
Middelste stand
U kunt het achterportier tot 90 ° openen wanneer de schakelaar in de middelste stand staat.
Vergrendelstand
Image Shown Without Description  Open het portier 90 ° en verschuif de schakelaar naar de vergrendelstand om te voorkomen dat het portier per ongeluk wordt gesloten. Schuif de schakelaar terug naar de middelste stand om het portier te sluiten of naar de ontgrendelstand om het volledig te openen.
Ontgrendelstand
Image Shown Without Description  Open het portier 90 ° en verschuif en houd de schakelaar op de ontgrendelstand om het achterportier volledig te openen.
N.B.:   Plaats geen zware voorwerpen tegen het portier wanneer het portier is geopend, om schade aan de scharnieren of het vergrendelsysteem te voorkomen.
Slagvergrendeling
Image Shown Without Description
Als het contact niet aanstaat, kunt u een portier automatisch vergrendelen via slagvergrendeling wanneer u het portier sluit. U kunt het passagiersportier vooraan, de schuifdeuren en het achterportier van de bagageruimte handmatig vergrendelen met de sleutel.
N.B.:   Laat de sleutels niet in de auto liggen.
N.B.:   U hoort wellicht een claxonsignaal wanneer u probeert de portieren te vergrendelen terwijl er nog een portier geopend is.
Automatische vergrendeling (indien aanwezig)
De functie Automatische vergrendeling vergrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • alle portieren zijn gesloten.
 • het contact aan staat.
 • u naar een versnelling schakelt waardoor uw auto in beweging komt.
 • Uw rijsnelheid overschrijdt een vooraf bepaalde grenswaarde.
U kunt deze functie inschakelen met behulp van de informatiedisplay.
 1. Selecteer Instellingen met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
 1. Selecteer Voertuiginstellingen.
 1. Selecteer Sloten.
 1. Schakel Autom. vergrendeling in of uit.
N.B.:   Als u deze functie hebt ingeschakeld, gebruik dan de portierontgrendelingstoets van het interieur of zet de auto van contact en gebruik de sleutel of de afstandsbediening om de achterportieren of schuifdeuren te ontgrendelen.
Automatisch opnieuw vergrendelen
De portieren worden automatisch opnieuw vergrendeld wanneer u niet binnen 45 seconden na het ontgrendelen met de afstandsbediening een portier opent. De portieren worden vergrendeld en het alarm keert terug in de vorige stand.
Automatisch openen
De functie Automatisch openen ontgrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Het contact staat aan, alle portieren zijn gesloten en uw rijsnelheid overschrijft een vooraf bepaalde grenswaarde.
 • Uw auto komt tot stilstand.
 • u binnen 10 minuten nadat u het contact uit of in de accessoirestand hebt gezet, het bestuurdersportier opent.
U kunt deze functie inschakelen met behulp van de informatiedisplay.
 1. Selecteer Instellingen met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
 1. Selecteer Voertuiginstellingen.
 1. Selecteer Sloten.
 1. Schakel Autom. ontgrendeling in of uit.
Programmeerbaar ontgrendelingssysteem
 Configureerbaar ontgrendelen is ingesteld ten tijde van aanschaf van de auto.Hiermee kunt u selecteren welke portieren worden ontgrendeld wanneer u eenmaal of tweemaal op de ontgrendeltoets of de ontgrendeltoets van de bagageruimte op de afstandsbediening drukt.U kunt deze functie niet opnieuw inschakelen nadat deze is uitgeschakeld.Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.
Nooddeur achteraan
Image Shown Without Description
Trek de binnenhandgreep omhoog om de deur te openen in een noodsituatie.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay