WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem van de camera vooraan moet door de bestuurder nog steeds worden gebruikt in combinatie met goed uitkijken rond het voertuig.

Image Shown Without Description
De vooruitkijkcamera is in de grille aangebracht.
De vooruitkijkcamera gebruiken
De vooruitkijkcamera geeft een videobeeld weer van het gebied vóór uw auto.
Om het vooruitkijkcamerasysteem te gebruiken, zet u de transmissie in een willekeurige versnelling, met uitzondering van de achteruit (R). Een beeld van de voorkant van uw auto verschijnt wanneer u op de toets drukt om de camera in te schakelen en uw rijsnelheid lager is dan 10 km/h.
N.B.:   Het beeld dat op het scherm wordt getoond, kan variëren al naargelang de richting van uw auto of de wegomstandigheden.
N.B.:   De vooruitkijkcamera wordt uitgeschakeld wanneer uw rijsnelheid 10 km/h overschrijdt. U moet het systeem weer inschakelen met behulp van de inschakeltoets zodra u langzamer rijdt dan de snelheidsgrenswaarde.
N.B.:   Het camerasysteem werkt wellicht niet goed als het zicht van de camera is geblokkeerd door modder, water of vuil. U kunt de lens reinigen met een zachte, pluisvrije doek en een zacht schoonmaakmiddel, of met behulp van de sproeier voor.   Zie   Ruitenwissers en ruitensproeiers
Image Shown Without Description  De cameraknop bevindt zich op de audioeenheid.
Cameraweergaven
Druk op de cameratoets om van weergave te wisselen.
  • Normaal zicht vooruit: geeft een beeld weer van wat zich recht voor uw auto bevindt.
  • Gesplitst zicht vooruit: geeft een uitgebreid beeld weer van wat zich recht voor uw auto bevindt. Open deze weergave door de cameratoets in te drukken terwijl het normale zicht vooruit wordt weergegeven.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay