WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het is heel gevaarlijk om in de bagageruimte of laadbak van een auto mee te rijden. Bij een aanrijding is het risico op ernstige verwondingen of overlijden groter voor personen die in de bagageruimte of de laadbak meerijden. Laat niemand op een plek in uw auto zonder stoelen en veiligheidsgordels meerijden. Zorg ervoor dat iedereen in uw auto op een stoel zit en op een correcte manier een veiligheidsgordel draagt. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Sluit de schuifdeur volledig om te voorkomen dat passagiers en bagage eruit vallen. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Open of sluit de schuifdeuren niet met uw handen in de buurt van de rails of rollen.

Schuifdeur openen
Wacht totdat het systeem de schuifdeur heeft geopend. Duw of trek niet met de hand aan de schuifdeur wanneer deze in beweging is. Dit kan de schuifdeur en onderdelen ervan beschadigen.
N.B.:   Laat de schuifdeur tijdens het rijden niet open. Dit kan de schuifdeur en onderdelen ervan beschadigen.
De schuifdeur openen van buitenaf
Image Shown Without Description
Trek kort aan de buitenhandgreep om de schuifdeur te openen.
De schuifdeur openen van binnenin
Image Shown Without Description  Druk op de knop op het dashboard om de schuifdeur te openen.
Image Shown Without Description
Trek kort aan de portierhandgreep om de schuifdeur te openen.
De schuifdeur openen met de afstandsbediening
Image Shown Without Description  Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in.
De schuifdeur sluiten
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u de elektrisch bediende schuifdeur sluit, moet u controleren dat deze niet geblokkeerd is en zorgen dat er zich geen personen en huisdieren in de buurt van de opening van de schuifdeur bevinden.

De schuifdeur sluiten van buitenaf
Image Shown Without Description
Trek kort aan de portierhandgreep om de schuifdeur te sluiten.
De schuifdeur sluiten van binnenin
Image Shown Without Description  Druk op de knop om de schuifdeur te sluiten.U hoort een geluidssignaal wanneer de schuifdeur wordt gesloten.
Image Shown Without Description
Trek kort aan de binnenhandgreep om de schuifdeur te sluiten.
De schuifdeur sluiten met de afstandsbediening
Image Shown Without Description   Druk de knop tweemaal binnen drie seconden in.U hoort een geluidssignaal wanneer de schuifdeur wordt gesloten.
De beweging van de schuifdeur stoppen
U kunt de beweging van de schuifdeur als volgt stoppen:
  • Druk de knop voor de schuifdeur op de afstandsbediening tweemaal binnen drie seconden in.
  • Druk op de knop voor de schuifdeur op het dashboard.
  • Trek aan de binnen- of buitenhandgreep van de schuifdeur.
Detectie van obstakels
 Het systeem stopt wanneer het een obstakel detecteert.Er klinkt een geluidssignaal en de schuifdeur begint in de tegenovergestelde richting te bewegen.Nadat u het obstakel hebt verwijderd, kunt u de schuifdeur verder bedienen.
De elektrisch bediende schuifdeur resetten
Ga als volgt te werk om de elektrisch bediende schuifdeur te resetten:
  1. Sluit de schuifdeur met de hand.
N.B.:   Zorg ervoor dat de schuifdeur helemaal dicht is.
N.B.:   Zorg dat u de procedure binnen 10 seconden voltooit.
Image Shown Without Description
  1. Trek drie keer binnen drie seconden aan de binnenhandgreep.
Informatiemeldingen elektrisch bediende schuifdeur

Mededeling   Handeling  
Elektrische schuifdeur rechts Kalibratie vereist
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  
Elektrische schuifdeur links Kalibratie vereist
Motor portier rechtsachter losgekoppeld Zie handboek
Het systeem heeft niet correct gewerkt.Reset de elektrisch bediende schuifdeur.Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.  
Motor portier linksachter losgekoppeld Zie handboek