Werking
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u een heuvel afrijdt, kan uw rijsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem gebruikt de remmen niet.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen. Het systeem is niet bedoeld ter vervanging van uw aandacht en inschattingsvermogen. U bent nog steeds verantwoordelijk om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn.

 Via het systeem kan een snelheid worden ingesteld waar de auto op wordt begrensd. De ingestelde snelheid wordt de werkelijke maximumsnelheid van uw auto. Indien nodig kunt u de ingestelde snelheid tijdelijk overschrijden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen.
Snelheidsbegrenzer gebruiken
De bedieningselementen bevinden zich op het stuurwiel.
Het systeem in- en uitschakelen
Image Shown Without Description  Druk hierop om het systeem in stand-by te zetten. Druk nogmaals om het systeem uit te schakelen.
Snelheidsbegrenzer instellen
Image Shown Without Description  Image Shown Without Description  Druk de wisseltoets omhoog of omlaag terwijl het systeem stand-by staat om de snelheidsbegrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen. De ingestelde snelheid wordt opgeslagen en op het informatiedisplay weergegeven.
U kunt de ingestelde snelheid aanpassen in kleine of grote stappen. Druk de wisseltoets één keer omhoog of omlaag om de ingestelde snelheid in kleine stappen aan te passen. Houd de wisseltoets omhoog of omlaag ingedrukt om de ingestelde snelheid in grote stappen aan te passen.
Ingestelde snelheid annuleren
Image Shown Without Description  Druk hierop om de snelheidsbegrenzing te annuleren. Het systeem gaat terug naar de stand-by modus.
Ingestelde snelheid hervatten
Image Shown Without Description  Druk hierop om de ingestelde snelheidsbegrenzing te hervatten.
Snelheidslimiet doelbewust overschrijden
Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop RES drukt.
Systeemwaarschuwingen
Als u de ingestelde snelheid doelbewust overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing in het informatiedisplay.
Als u de ingestelde snelheid onbedoeld overschrijdt, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt, verschijnt er een waarschuwing op het informatiedisplay en hoort u een geluidssignaal.