Werking
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem zal wellicht niet goed werken als de sensor is geblokkeerd. Houd de voorruit vrij.

Het systeem is ontworpen om verkeersborden te detecteren en u informatie te geven over de toegestane maximumsnelheid en inhaalregelgeving. Gedetecteerde verkeersborden worden weergegeven in het informatiedisplay. De sensor bevindt zich achter de binnenspiegel.
N.B.:   Voer geen voorruitreparaties uit in de directe omgeving van de sensor.
N.B.:   De verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem bevatten informatie die is opgenomen in de gegevenshouderuitgave.
Het systeem detecteert herkenbare verkeersborden, zoals:
  • Borden met snelheidslimiet.
  • Borden voor niet inhalen.
  • borden voor einde snelheidslimiet.
  • Borden voor einde inhaalverbod.
N.B.:   Het systeem herkent wellicht niet alle verkeersborden en kan borden incorrect lezen.
N.B.:   Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw, opspattend water en grote contrasten in verlichting kunnen ervoor zorgen dat de sensor niet naar behoren werkt.
N.B.:   Het systeem werkt wellicht niet correct als uw auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.
N.B.:   Breng altijd Originele Ford Onderdelen aan wanneer gloeilampen voor de koplampen worden vervangen. Andere gloeilampen kunnen de prestaties van het systeem verminderen.
Het systeem wordt ingeschakeld wanneer u het contact aanzet en u kunt het systeem niet uitschakelen.
Verkeersbordherkenning gebruiken
Snelheidswaarschuwing systeem instellen
U kunt de snelheidswaarschuwing van het systeem instellen om u te waarschuwen wanneer de rijsnelheid de door het systeem herkende snelheidslimiet overschrijdt met een bepaalde snelheidstolerantie.
Om de snelheidswaarschuwing van het systeem in of uit te schakelen of de instellingen voor de snelheidswaarschuwing aan te passen, gebruikt u de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel om het volgende te selecteren:

Menu-item   Handeling  
Bestuurdersas.
Druk op de menutoets.  
Traffic Sign Recognition
Druk op de OK-toets.  
Snelh.-waarsch. activeren
Druk op de OK-toets.  
Snelheidswaarschuwing
Druk op de menutoets.  
Tolerantie
Druk op de OK-toets.Druk de wisseltoets omhoog of omlaag om de gewenste snelheidsinstelling te kiezen.Druk op de OK-toets.  
Signaaltoon hoge snelheid
Druk op de OK-toets.  

Weergave systeem verkeersbordherkenning
Image Shown Without Description
Het systeem kan twee verkeersborden parallel weergeven.
U kunt de status te allen tijde bekijken met behulp van het informatiedisplay.
Het systeem geeft herkenbare verkeersborden als volgt weer in vier stappen:
  1. Alle nieuwe verkeersborden worden met meer helderheid weergegeven dan andere.
  2. Na een vooraf bepaalde tijd worden ze normaal weergegeven.
  3. Na een vooraf bepaalde afstand worden ze grijs weergegeven.
  4. Na nog een vooraf bepaalde afstand worden ze gewist.
Als het systeem een aanvullend verkeersbord herkent, dan wordt dit onder het betreffende verkeersbord aangeduid. Bijvoorbeeld tijdens het passeren van een gereduceerde snelheidslimiet bij een nat wegdek.
N.B.:   Als de auto over een navigatiesysteem beschikt, kunnen opgeslagen verkeersbordgegevens van invloed zijn op de aangegeven snelheidsgrenswaarde.
Systeemmeldingen verkeersbordherkenning

Mededeling   Handeling  
Verkeersbord Verminderde prestatie Zie handboek
Verkeersbordgegevens verstrekt door het navigatiesysteem zijn niet beschikbaar omwille van een zwak signaal of geen signaal. Wacht even totdat het signaal verbetert. Als het bericht blijft verschijnen, laat uw auto dan zo snel mogelijk controleren.