WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U bent steeds verantwoordelijk voor de bediening van uw auto. Het systeem is bedoeld als hulpmiddel en is ontheft de bestuurder niet van zijn plicht om tijdens het rijden voorzichtig en oplettend te zijn. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto en al dan niet dodelijke verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als de sensor is geblokkeerd, is het mogelijk dat het systeem niet werkt.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  De sensor kan ook onterecht andere structuren en voorwerpen voor rijstrookmarkeringen houden. Dit kan resulteren in een valse of gemiste waarschuwing.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Onder koude en barre weersomstandigheden is het mogelijk dat het systeem niet werkt. Regen, sneeuw en opspattend water kunnen de prestaties van de sensor beperken.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Grote contrasten in buitenverlichting kunnen de prestaties van de sensor beperken.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem werkt niet indien de sensor de rijstrookmarkeringen niet kan registreren.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Laat uw auto zo snel mogelijk controleren als er schade is in de onmiddellijke omgeving rond de sensor.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem werkt wellicht niet correct als uw auto is uitgerust met een niet door ons goedgekeurde wielophangingsset.

Het systeem is ontworpen om u te waarschuwen door tijdelijke stuurassistentie of een trilling van het stuurwiel te geven wanneer het detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook. Het systeem detecteert en volgt de rijstrookmarkeringen op de weg via een camera die achter de binnenspiegel is gemonteerd.Het systeem werkt alleen bij een rijsnelheid hoger dan circa 60 km/h.U kunt de systeemstatus controleren in het informatiedisplay.
N.B.:   Het systeem werkt wanneer de camera minstens één rijstrookmarkering of de rand van de weg kan detecteren.
Het systeem werkt wellicht niet correct onder de volgende omstandigheden:
 • Het systeem detecteert niet minstens één rijstrookmarkering of de rand van de weg.
 • U schakelt de richtingaanwijzer in.
 • U draait scherp aan het stuur, accelereert snel of remt bruusk.
 • De rijsnelheid is lager dan 60 km/h.
 • Het antiblokkeersysteem, de stabiliteitsregeling of de aandrijfregeling wordt geactiveerd.
 • Smalle rijstrookbreedte.
Het systeem corrigeert de positie in de rijstrook wellicht niet onder de volgende omstandigheden:
 • Felle rukwinden.
 • Oneffen wegdek.
 • Zware of ongelijkmatige ladingen.
 • Onjuiste bandenspanning
Systeem rijstrookbewaking in- of uitschakelen
Image Shown Without Description
Druk op de knop op de richtingaanwijzerhendel.
N.B.:   Wanneer u het systeem uitschakelt, kan een controlelamp in het informatiedisplay blijven branden.
N.B.:   Wanneer u de auto start, wordt het systeem wellicht ingeschakeld.
Instellingen systeem rijstrookbewaking
Het systeem heeft verschillende instellingen die kunt bekijken of aanpassen met behulp van het informatiedisplay.
N.B.:   Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start. Als het systeem een MyKey detecteert, wordt de modus ingesteld op waarschuwing.
Waarschuwingsmodus
Geeft een trilling van het stuurwiel wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.
Intensiteit trilling stuurwiel aanpassen
 1. Selecteer Driver Assist. met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
 1. Selecteer Lane Keeping System.
 1. Selecteer Intensity.
 1. Selecteer een instelling en druk op de knop OK.
N.B.:   Deze instelling heeft geen invloed op de hulpmodus.
N.B.:   Het systeem onthoudt de laatst gekozen instelling wanneer u de auto start.
De gevoeligheid van het systeem voor rijstrookbewaking aanpassen
 1. Selecteer Driver Assist. met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
 1. Selecteer Lane Keeping System.
 1. Selecteer Sensitivity.
 1. Selecteer een instelling en druk op de knop OK.
Hulpmodus
Geeft tijdelijk stuurassistentie naar het midden van de rijstrook wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook.
N.B.:   Wanneer de hulpmodus is ingeschakeld en het systeem korte tijd geen stuuractiviteit detecteert, bijvoorbeeld dat u het stuur licht vasthoudt, waarschuwt het systeem dat u de handen op het stuurwiel moet houden.
Waarschuwings- en hulpmodus
Geeft tijdelijk stuurassistentie naar het midden van de rijstrook wanneer het systeem detecteert dat u onopzettelijk afwijkt van uw rijstrook. Als uw auto blijft afwijken van de rijstrook, gaat het stuurwiel trillen.
Image Shown Without Description
AWaarschuwingsmodus.
BHulpmodus.
N.B.:   De afbeelding illustreert de algemene dekking van de zone. Ze geeft geen exacte parameters van de zone.
Modus systeem verlaten rijstrook wisselen
 1. Selecteer Driver Assist. met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
 1. Selecteer Lane Keeping System.
 1. Selecteer Mode.
 1. Selecteer een instelling en druk op de knop OK.
Weergave systeem rijstrookbewaking
Image Shown Without Description
Wanneer het systeem is ingeschakeld, verschijnt een afbeelding van rijstrookmarkeringen in het informatiedisplay.
Waarschuwings- en controlelampjes systeem rijstrookbewaking
Controlelampen waarschuwing rijstrookbewaking
Image Shown Without Description  Gaat branden in het informatiedisplay wanneer u het systeem inschakelt en modus Hulp of modus Waarschuwing en Hulp is geselecteerd.Image Shown Without Description  Gaat branden in het informatiedisplay wanneer u het systeem inschakelt en modus Waarschuwing is geselecteerd.
Waarschuwingslamp verlaten rijstrook
Image Shown Without Description  Gaat wellicht branden wanneer u het systeem uitschakelt. Als deze lamp brandt tijdens het rijden, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Zwart-wit informatiedisplay

Richtingaanwijzer   Systeemstatus  
Grijs.   Niet beschikbaar.  
Wit.   Beschikbaar.  
Wit en omgekeerd.   Tijdelijke stuurassistentie.  
Wit en knipperend.   Tijdelijke stuurassistentie en trilling van het stuurwiel.  

Kleuren-informatiedisplay

Richtingaanwijzer   Systeemstatus  
Grijs.   Niet beschikbaar.  
Groen.   Beschikbaar.  
Oranje.   Tijdelijke stuurassistentie.  
Rood.   Tijdelijke stuurassistentie en trilling van het stuurwiel.  

Systeemmeldingen rijstrookbewaking

Mededeling   Handeling  
Lane Keeping System Storing Onderhoud zsm
Het systeem heeft een storing ontdekt die onderhoud vereist.Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.  

Feedback over handleiding

 • Ford reageert niet op individuele feedback.
 • Geef gedetailleerde feedback over eventuele onnauwkeurigheden in de inhoud of eventuele ontbrekende inhoud in de Handleiding.
 • Uw feedback zal worden onderzocht en eventuele vereiste wijzigingen aan de online Handleiding zullen worden uitgevoerd. 

Versturen

Uw input is waardevol en helpt ons onze Handleiding te verbeteren. Bedankt dat u de tijd hebt genomen om uw feedback te geven.

OK