Instrumentenpaneel
Image Shown Without Description
AToerenteller.
BInformatiedisplay.
CSnelheidsmeter.
DBrandstofmeter.
EControlelampen stand automatische transmissie.
FMotorkoelvloeistoftemperatuurmeter.
Toerenteller
Geeft het motortoerental weer.
Informatiedisplay
Toont de volgende informatie:
  • Kilometerteller.
  • Tripcomputer.
  • MyView-gegevens.
  • Gegevens voor bestuurdersassistentie.
  • Navigatiegegevens.
  • Audiogegevens.
  • Telefoongegevens.
  • Voertuig- en systeeminstellingen.
  • Omgevingstemperatuur
  • Schakelindicators.
Kilometerteller
Registreert de totale afstand die door uw auto is afgelegd.
Het systeem detecteert ongeoorloofde aanpassingen van de kilometerteller om fraude met de totale afgelegde afstand te voorkomen. Als het systeem een ongeoorloofde aanpassing van de kilometerteller detecteert, wordt XXXX weergegeven als de totale afgelegde afstand. De oorspronkelijke kilometerstand ophalen kan schade veroorzaken die niet door de voertuiggarantie wordt gedekt en kan erg duur zijn.
Snelheidsmeter
Geeft de rijsnelheid weer.
Brandstofmeter
De brandstofmeter geeft aan hoeveel brandstof er nog ongeveer in de brandstoftank zit.
De pijl naast het brandstofpompsymbool geeft aan, aan welke zijde van uw auto zich de tankklep bevindt.
Image Shown Without Description
ADe tankklep bevindt zich aan de linkerzijde van uw auto.
BDe tankklep bevindt zich aan de rechterzijde van uw auto.
Waarschuwingslamp laag brandstofpeil
Image Shown Without Description  Als deze lamp brandt tijdens het rijden, dient u zo snel mogelijk te tanken.
Controlelampen stand automatische transmissie
Het instrumentenpaneel geeft de huidige stand aan.   Zie   Automatische transmissie - 6-traps automatische transmissie
Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter
 Bij normale bedrijfstemperatuur blijft de naald in het middengedeelte. Wanneer de wijzer in het rode gebied komt, is de motor oververhit.Stop de auto zodra dit veilig kan, zet de motor uit en laat deze afkoelen.
N.B.:   Het systeem reduceert het motortoerental als u de motor bij een hoog motortoerental blijft gebruiken.
N.B.:   Start de motor niet voordat de oorzaak voor de oververhitting is bepaald en verholpen.
Waarschuwingslamp motorkoelvloeistoftemperatuur
Image Shown Without Description   Als deze lamp tijdens het rijden gaat branden, wijst dit op oververhitting van de motor. Breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan en schakel de motor uit. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay