Gebruik het sleutelblad om de auto te starten en het bestuurdersportier van buitenaf te ontgrendelen of te vergrendelen. Via de knoppen op de sleutel wordt de afstandsbediening bediend.
Image Shown Without Description
Batterij van afstandsbediening vervangen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Houd batterijen uit de buurt van kinderen, om inslikken te voorkomen. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. Indien ingeslikt, roep onmiddellijk medische hulp in.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als de batterijklep niet goed sluit, gebruik de afstandsbediening dan niet meer en vervang deze zo snel mogelijk. Houd de afstandsbediening in tussentijd uit de buurt van kinderen. Als u deze instructie negeert, kan dat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Image Shown Without Description   Zorg dat u oude accu's of batterijen op milieuvriendelijke wijze weggooit. Vraag raad aan uw lokale instantie voor recycling van oude accu's.
De afstandsbediening maakt gebruik van een lithium knoopbatterij van drie volt, CR2032 of soortgelijk.
Image Shown Without Description
  1. Druk op de ontgrendelknop.
Image Shown Without Description
  1. Plaats een geschikt gereedschap, zoals bijvoorbeeld een schroevendraaier, op de afgebeelde positie en druk de klem voorzichtig in.
  1. Druk de klem naar beneden om het batterijkapje te ontgrendelen.
Image Shown Without Description
  1. Verwijder voorzichtig het kapje.
Image Shown Without Description
  1. Plaats een schroevendraaier in de positie zoals afgebeeld om de batterij los te maken.
N.B.:   Raak de batterijcontacten of de printplaat niet met de schroevendraaier aan.
Image Shown Without Description
  1. Verwijder de accu.
  1. Plaats een nieuwe batterij met de + naar omhoog gericht.
N.B.:   Veeg geen vet van de batterijpolen of het oppervlak aan de achterkant van de printplaat.
  1. Plaats het batterijdeksel terug.
Uw auto vinden
Image Shown Without Description   Druk binnen drie seconden tweemaal op de vergrendeltoets op de sleutel.De richtingaanwijzers knipperen.
Informatiemeldingen afstandsbediening

Mededeling   Handeling  
Sleutel Batterij bijna leeg Spoedig vervangen
Wordt weergegeven wanneer de batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen.