1. Selecteer Settings met de bedieningstoetsen voor het informatiedisplay op het stuurwiel.
  1. Selecteer Vehicle Settings.
  1. Selecteer Speed Threshold.
  1. Selecteer Low, Medium of High.