WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U dient het contact in te schakelen wanneer uw auto wordt gesleept. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als uw auto een stuurslot heeft, moet u zorgen dat het contact in de stand accessoire of aan staat wanneer de auto wordt gesleept.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  U moet zorgen dat de keuzehendel van de transmissie in de stand N staat. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit schade aan de transmissie veroorzaken en leiden tot een botsing of verwondingen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  De rem- en stuurbekrachtiging werken niet, tenzij de motor draait. Trap het rempedaal harder in en houd rekening met langere remafstanden en een zwaarder draaiend stuurwiel.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Te veel spanning op een sleepkabel kan uw auto of de takelwagen beschadigen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Sleep uw auto niet als de omgevingstemperatuur lager is dan 0 °C.

Slepen in geval van nood
Als uw auto in panne staat en er geen toegang is tot verrijdbare onderstellen, een takelwagen of een transportvoertuig met laadbed, mag de auto worden gesleept met alle wielen op de grond.
Dat mag u in de volgende omstandigheden doen:
  • Uw auto is vooruit gericht, zodat deze vooruit wordt gesleept.
  • De keuzehendel van de transmissie staat in de stand N. Als de keuzehendel van de transmissie niet in de stand N kan worden geschakeld, moet deze wellicht worden uitgeschakeld.   Zie   Automatische transmissie - 6-traps automatische transmissie
  • Maximale snelheid is 50 km/h.
  • Maximale afstand is 80 km.
Rijd langzaam en soepel weg zonder de getrokken auto te laten schokken.
U mag alleen de recuperatiehaak gebruiken die bij uw auto werd geleverd.   Zie   Sleeppunten
Sleepkabels of sleepbalken moeten aan dezelfde kant worden geplaatst. Bijvoorbeeld sleeppunt rechtsachter verbonden met sleeppunt rechtsvoor.
U moet een sleepkabel of een sleepbalk gebruiken die sterk genoeg is voor het gewicht van de takelwagen en de auto die wordt gesleept.
N.B.:   Het gebruik van een sleepbalk is de veiligste manier om een auto te slepen.
Het gewicht de auto die wordt gesleept mag niet hoger zijn dan het gewicht van de takelwagen.