WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Plaats geen voorwerpen en bevestig geen apparatuur op of bij de hemelbekleding bij de zijrail. Zo voorkomt u dat ze in contact kunnen komen met de gordijnairbag als die wordt geactiveerd. Als deze instructies niet worden opgevolgd, neemt de kans op verwondingen tijdens een aanrijding toe.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Leun niet met uw hoofd tegen het portier. De zij-airbag kan u verwonden wanneer deze vanaf de zijkant van de rugleuning wordt geactiveerd.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Optionele stoelhoezen die niet worden verkocht door Ford kunnen voorkomen dat de airbags worden geactiveerd en kunnen de kans op verwondingen bij een botsing vergroten.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Probeer geen onderhoud, reparaties of wijzigingen uit te voeren aan het aanvullend veiligheidssysteem of gekoppelde componenten. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als een component van het aanvullend veiligheidssysteem is ingeschakeld, werkt deze niet meer. Laat het systeem en gekoppelde componenten zo snel mogelijk inspecteren. Als u deze instructie negeert, kan dat letsel of de dood tot gevolg hebben.

Image Shown Without Description
De zij-airbags bevinden zich aan de buitenkant van de rugleuning van elke voorstoel. Op de zijkant van elke rugleuning is een label aangebracht om dit aan te geven.
Image Shown Without Description
De zij-airbags zijn ontworpen om te worden geactiveerd tussen het portierpaneel en de inzittende, om extra bescherming te bieden bij bepaalde botsingen.
De zij-airbags zijn ontworpen om te worden geactiveerd bij zware zijdelingse aanrijdingen. Ze kunnen kan ook worden geactiveerd bij zware frontale aanrijdingen. De zij-airbags zijn niet ontworpen om te worden geactiveerd bij lichte zijdelingse of frontale aanrijdingen, aanrijdingen van achteren of kantelen van de auto.
Waarschuwingslamp airbag
Image Shown Without Description   Als de lamp niet gaat branden als u het contact aanzet, blijft knipperen of blijft branden wanneer de motor loopt, wijst dit op een storing. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.
Geluidssignaal secundaire waarschuwing airbag
Klinkt wanneer het airbagwaarschuwingslampje niet werkt.