WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel de parkeerrem altijd volledig in. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

  1. Trap het rempedaal stevig in.
  1. Trek de parkeerremhendel helemaal omhoog.
N.B.:   Druk op de ontgrendelknop terwijl u de parkeerremhendel omhoog trekt.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar boven wijst, selecteer dan de eerste versnelling en draai het stuur weg van de stoeprand.
N.B.:   Als de auto wordt geparkeerd op een helling en naar beneden wijst, selecteer dan de achteruitversnelling en draai het stuur richting de stoeprand.