WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Meng met waterstof behandelde plantaardige olie niet met benzine, gasohol of alcohol. Dit kan een explosie veroorzaken. Als u deze instructie negeert, kan dat al dan niet dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

Gebruik met waterstof behandelde plantaardige olie die voldoet aan de specificatie EN 15940, of de betreffende nationale specificatie.
N.B.:   Gebruik geen normale plantaardige olie, dit kan immers een chemische reactie en motorschade veroorzaken die niet onder de voertuiggarantie valt.
N.B.:   Wij raden het gebruik van aanvullende additieven af die vlokvorming moeten voorkomen.