WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld.

De schakelaar voor het kinderslot bevindt zich op het instrumentenpaneel.
Image Shown Without Description  Druk op de schakelaar om het kinderslot in te schakelen.
N.B.:   ON gaat branden in de schakelaar.
Druk opnieuw op de schakelaar om het kinderslot uit te schakelen.
Informatiemeldingen kinderslot

Mededeling   Handeling  
Kinderslot Storing Zie handboek
Probeer het kinderslot opnieuw in te schakelen. Als het bericht blijft verschijnen, laat de auto dan zo snel mogelijk controleren.