WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het systeem biedt alleen bescherming als u de veiligheidsgordel correct gebruikt.

De waarschuwingslamp gaat branden en er klinkt een waarschuwingssignaal wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgemaakt.
  • Uw auto overschrijdt een relatief lage snelheid.
De lamp gaat ook branden als de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt terwijl de auto rijdt.
Als u de veiligheidsgordel van de bestuurder niet vastmaakt, worden zowel het akoestische waarschuwingssignaal als de visuele waarschuwingen na circa vijf minuten automatisch uitgeschakeld.
De waarschuwing veiligheidsgordel uitschakelen
Neem contact op met een erkende dealer.