WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  De achterportieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld indien het kinderslot is ingeschakeld.

Image Shown Without Description
 Op de achterrand van elk achterportier bevindt zich een kinderslot. U moet het kinderslot afzonderlijk instellen voor elk portier.
Linkerzijde
Draai dit linksom om het kinderslot te vergrendelen en rechtsom om het te ontgrendelen.
Rechterzijde
Draai dit rechtsom om het kinderslot te vergrendelen en linksom om het te ontgrendelen.