N.B.:   Zorg dat u de auto vergrendeld hebt voordat u deze onbeheerd achterlaat.
N.B.:   Laat uw sleutels niet in de auto liggen.
Portieren vergrendelen
Image Shown Without Description   Druk op de toets om alle portieren te vergrendelen. De richtingaanwijzers knipperen.
N.B.:   U kunt het bestuurdersportier met de sleutel vergrendelen. Draai de bovenzijde van de sleutel in de richting van de voorzijde van de auto. Gebruik de sleutel wanneer de afstandsbediening niet werkt.
Portieren dubbel vergrendelen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de dubbele vergrendeling niet wanneer er zich personen of dieren in de auto bevinden. De portieren kunnen niet van binnenuit worden ontgrendeld of geopend als de dubbele vergrendeling is ingeschakeld.

Dubbele vergrendeling is een voorziening tegen diefstal die voorkomt dat personen de portieren van binnenuit kunnen ontgrendelen.
N.B.:   Als u de auto dubbel vergrendelt vanaf de binnenzijde, schakel dan het contact in om de portieren in de stand voor enkele vergrendeling te zetten.
Image Shown Without Description   Druk de toets tweemaal binnen drie seconden in. De richtingaanwijzers knipperen.
N.B.:   U kunt uw auto dubbel vergrendelen met de sleutel. Draai de sleutel tweemaal binnen drie seconden in de vergrendelstand. Gebruik de sleutel wanneer de afstandsbediening niet werkt.
Portieren ontgrendelen
Image Shown Without Description   Druk op de toets om alle portieren te ontgrendelen. De richtingaanwijzers knipperen.
N.B.:   U kunt het bestuurdersportier met de sleutel ontgrendelen. Draai de bovenzijde van de sleutel in de richting van de achterzijde van de auto. Gebruik de sleutel wanneer de afstandsbediening niet werkt.
N.B.:   Als u de auto een aantal weken vergrendelt, wordt de afstandsbediening uitgeschakeld. De auto moet met de sleutel ontgrendeld en de motor met de sleutel gestart worden. Door de auto op deze manier te ontgrendelen en te starten, wordt de afstandsbediening weer ingeschakeld.
Ontgrendelfunctie opnieuw programmeren
N.B.:   Wanneer u op de ontgrendelknop drukt, worden alle portieren, inclusief de laaddeur of achterklep, ontgrendeld of worden alleen het bestuurdersportier en de passagiersportieren ontgrendeld.
U kunt de ontgrendelfunctie zo programmeren dat alle portieren, inclusief de laaddeur of achterklep, worden ontgrendeld.
 Houd bij uitgeschakeld contact de ontgrendel- en vergrendelknoppen van de afstandsbediening gelijktijdig tenminste 4 seconden lang ingedrukt. De richtingaanwijzers knipperen tweemaal om de wijziging te bevestigen.
Herhaal de procedure om de oorspronkelijke ontgrendelfunctie in te schakelen.
U kunt ook wisselen tussen de ontgrendelmodi met behulp van het informatiedisplay.   Zie   Algemene informatie
Portieren van binnenuit vergrendelen en ontgrendelen
Image Shown Without Description
AVergrendelen
BOntgrendelen
U kunt de portierslotstatus zien op het instrumentenpaneel. De lamp gaat branden wanneer u de auto vergrendelt.
Schuifdeur openen en sluiten
Schuifdeur openen
Image Shown Without Description
Trek aan de binnenhandgreep van de schuifdeur om de deur te openen.
Schuifdeur sluiten
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
 1. Trek aan de binnenhandgreep van de schuifdeur om de deurcontrolefunctie vrij te zetten.
 1. Schuif de deur om ze te sluiten.
Dubbele achterdeuren openen
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Dubbele achterdeuren helemaal openen
Image Shown Without Description
Schuif de hendel om de pal vrij te zetten en open de dubbele achterdeuren helemaal.
Slagvergrendeling
Image Shown Without Description
Als het contact niet aanstaat, kunt u een portier automatisch vergrendelen via slagvergrendeling wanneer u het portier sluit. U kunt het passagiersportier vooraan, de schuifdeuren en het achterportier van de bagageruimte handmatig vergrendelen met de sleutel.
N.B.:   Laat de sleutels niet in de auto liggen.
N.B.:   U hoort wellicht een claxonsignaal wanneer u probeert de portieren te vergrendelen terwijl er nog een portier geopend is.
Automatische vergrendeling (indien aanwezig)
De automatische vergrendelingsfunctie vergrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Alle portieren zijn gesloten.
 • Het contact staat aan.
 • U schakelt naar een versnelling waardoor uw auto in beweging komt.
 • Uw rijsnelheid overschrijdt een vooraf bepaalde grenswaarde.
U kunt deze functie inschakelen met behulp van het informatiedisplay. 
  Zie   Infodisplays.  Als u deze functie heeft ingeschakeld, gebruik dan de portierontgrendelingstoets van het interieur of zet de auto van contact en gebruik de sleutel of de afstandsbediening om de achter- of schuifdeuren te ontgrendelen.
Automatisch opnieuw vergrendelen
De portieren worden automatisch opnieuw vergrendeld wanneer u niet binnen 45 seconden na het ontgrendelen met de afstandsbediening een portier opent. De portieren worden vergrendeld en het alarm keert terug in de vorige stand.
Automatisch openen
De functie automatisch openen ontgrendelt alle portieren wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Het contact staat aan, alle portieren zijn gesloten en uw rijsnelheid overschrijft een vooraf bepaalde grenswaarde.
 • Uw auto komt volledig tot stilstand en u zet het contact uit of in de accessoirestand.
 • Binnen 10 minuten nadat u het contact uit of in de accessoirestand hebt gezet, opent u het bestuurdersportier.
U kunt deze functie inschakelen met behulp van het informatiedisplay.   Zie   Infodisplays
Portieren ontgrendelen (ontgrendelen in één fase)
U kunt deze functie inschakelen met behulp van het informatiedisplay.   Zie   Infodisplays
Als u deze functie gebruikt, ontgrendelt u alle portieren, inclusief de achterdeuren en de schuifdeur.
N.B.:   De richtingaanwijzers knipperen wanneer u de portieren ontgrendelt met de afstandsbediening.
U ontgrendelt alle deuren wanneer u:
 • de sleutel in het portierslot draait.
 • Druk eenmaal op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.
N.B.:   Na het dubbel vergrendelen van uw auto werkt de interieurontgrendeltoets slechts gedurende 20 seconden.
Portieren ontgrendelen (ontgrendelen in twee fasen)
N.B.:   De richtingaanwijzers knipperen wanneer u de portieren ontgrendelt met de afstandsbediening.
U ontgrendelt het bestuurdersportier en de passagiersportieren wanneer u:
 • de hendel aan de binnenzijde uittrekt (behalve wanneer u de deuren dubbel hebt vergrendeld)
 • de sleutel in het portierslot draait.
 • Druk eenmaal op de ontgrendeltoets op de afstandsbediening.
 • Druk één keer op de interieurontgrendeltoets.
N.B.:   Na het dubbel vergrendelen van uw auto werkt de interieurontgrendeltoets slechts gedurende 20 seconden.
U ontgrendelt alle deuren wanneer u:
 • de sleutel in het portierslot tweemaal binnen drie seconden naar de ontgrendelingsstand draait.
 • Druk de ontgrendeltoets op de afstandsbediening tweemaal binnen drie seconden in.
 • Druk tweemaal binnen drie seconden op de interieurontgrendeltoets.
N.B.:   Na het dubbel vergrendelen van uw auto werkt de interieurontgrendeltoets slechts gedurende 20 seconden.
Programmeerbaar ontgrendelingssysteem
Configureerbaar ontgrendelen is ingesteld ten tijde van aanschaf van de auto. Hiermee kunt u selecteren welke portieren worden ontgrendeld wanneer u eenmaal of tweemaal op de ontgrendeltoets of de ontgrendeltoets van de bagageruimte op de afstandsbediening drukt. U kunt deze functie niet opnieuw inschakelen nadat deze is uitgeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.
Nooddeur achteraan
Image Shown Without Description
Trek de binnenhandgreep omhoog om de deur te openen in een noodsituatie.