WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Laat kinderen niet zonder toezicht in uw auto achter en laat hen niet met de elektrische ruitbediening spelen. Ze kunnen zich ernstig verwonden.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Controleer bij het sluiten van de elektrisch bediende ruiten of de ruiten vrij van obstakels zijn en of kinderen en huisdieren zich niet in de nabijheid van de ruitopeningen bevinden.

Image Shown Without Description
Druk op de schakelaar om de ruit te openen.
Til de schakelaar op om de ruit te sluiten.
N.B.:   U kunt een dreunend geluid horen wanneer slechts een van de ruiten geopend is. Open de tegenoverliggende ruit een stukje om het geluid te verminderen.
N.B.:   De elektrische ruitbediening werkt alleen met ingeschakeld contact.
Ruit automatisch openen bestuurderszijde
Druk de schakelaar volledig in en laat deze weer los. Druk de toets opnieuw in of trek hem omhoog om de ruit te stoppen.
Ruit automatisch sluiten bestuurderszijde
Til de schakelaar volledig op en laat deze weer los. Druk de schakelaar opnieuw in of trek deze omhoog om de ruit te stoppen.
Inklembeveiliging
De ruit aan de bestuurderszijde stopt automatisch tijdens het sluiten. De ruit wordt een stukje geopend indien er een obstakel in de weg zit.
De inklembeveiliging omzeilen
Om deze beveiligingsvoorziening te omzeilen wanneer weerstand voelbaar is, bijv. in de winter:
  1. Sluit de ruit twee maal totdat deze het weerstandspunt bereikt en laat de ruit openen.
  1. Sluit de ruit een derde maal tot het weerstandspunt. De inklembeveiliging is nu uitgeschakeld en u kunt de ruit nu handmatig sluiten. De ruit zal het weerstandspunt nu passeren en u kunt de ruit nu volledig sluiten.
Neem zo snel mogelijk contact op met uw erkende Forddealer indien de ruit na de derde poging niet sluit.
De inklembeveiliging resetten
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  De inklembeveiliging blijft uitgeschakeld totdat deze wordt gereset.

  1. Trek de schakelaar omhoog en houd hem in deze stand tot de ruit volledig is gesloten.
  1. Laat de schakelaar los.
  1. Trek de schakelaar opnieuw langer dan een seconde omhoog.
  1. Laat de schakelaar los.
  1. Trek de schakelaar opnieuw langer dan een seconde omhoog.
  1. Open de ruit en probeer ze te sluiten met één beweging.
  1. Herhaal de procedure als de ruit niet sluit met één beweging.
N.B.:   Indien u de accu hebt losgekoppeld, moet u het geheugen van de inklembeveiliging afzonderlijk voor elke ruit resetten.

Feedback over handleiding

Versturen

Hartelijk dank voor uw feedback

OK