Zijruitjes achter openen
Image Shown Without Description
  1. Druk op de ontgrendelknop om de pal los te maken.
N.B.:   Afhankelijk van het aangebrachte slot moet u de ontgrendelknoppen samendrukken of omlaag drukken om de pal los te maken.
  1. Houd de pal vast en duw de ruit open. Zorg dat de pal vastzit.
N.B.:   Er is een klik te horen wanneer de pal ingrijpt.
Zijruitjes achter sluiten
  1. Houd de pal vast en trek eraan om de ruit te sluiten.
  1. Druk op de pal om het slot in te schakelen.
N.B.:   Er is een klik te horen wanneer het slot ingrijpt.