Motortoerentalbegrenzer
Het toerental van de motor wordt begrensd om beschadigingen te voorkomen.
Rijsnelheidsbegrenzer - vast
Het systeem voorkomt dat u sneller dan een geprogrammeerde snelheid rijdt. Raadpleeg voor meer informatie de tabel op de zonneklep aan bestuurderszijde.
Auto's met dieselmotor
U kunt de topsnelheid van uw auto op een bepaalde waarde begrenzen, vooropgesteld dat deze binnen de wettelijke normen valt. Neem voor meer informatie contact op met een erkende dealer.
Auto's met Start-Stop
Wanneer start-stop wordt ingeschakeld, wordt uw rijsnelheid beperkt tot 110 km/h.
N.B.:   Indien uw auto een vaste snelheidslimiet heeft die lager is dan 110 km/h, heeft deze limiet een hogere prioriteit dan de schakelbare snelheidsbegrenzer die bij start-stop hoort.
Image Shown Without Description
 Het systeem wordt automatisch ingeschakeld telkens wanneer u het contact aanzet.Druk op de ECO-knop om deze snelheidslimiet uit te schakelen.Het systeem wordt alleen uitgeschakeld gedurende de huidige contactcyclus.Druk nogmaals op de knop om het systeem in te schakelen.
Rijsnelheidsbegrenzer - instelbaar
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u een heuvel afrijdt, kan de voertuigsnelheid hoger worden dan de ingestelde snelheid. Het systeem bedient de remmen niet, maar er wordt een waarschuwing weergegeven. Als u deze waarschuwing negeert, kan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

M.b.v. dit systeem kunt u een snelheid instellen waarop de auto vervolgens wordt begrensd. De ingestelde snelheid wordt de effectieve maximumsnelheid van uw auto, echter met de optie deze snelheid indien nodig tijdelijk te overschrijden.
Image Shown Without Description
ASnelheidstoename instellen
BSnelheidsbegrenzer aan en uit
CSnelheidsafname instellen
DSnelheidsbegrenzer annuleren en hervatten
Het systeem in- en uitschakelen
Druk op schakelaar B. Het informatiedisplay vraagt u, een snelheid in te stellen.
Snelheidsbegrenzer instellen
Druk op schakelaar A of schakelaar C terwijl de begrenzer stand-by staat om de begrenzer op de huidige rijsnelheid in te stellen.
Druk op schakelaar A of schakelaar C om uw gewenste snelheidslimiet te selecteren. De snelheid wordt op het informatiedisplay weergegeven en opgeslagen als de ingestelde snelheid.
Trek aan schakelaar D om de werking van de begrenzer te annuleren en deze in de standby-modus te zetten. Het informatiedisplay bevestigt deactivering door de ingestelde snelheid doorgekruist weer te geven.
Trek opnieuw aan schakelaar D om de werking van de begrenzer te hervatten. Het informatiedisplay bevestigt activering door de ingestelde snelheid opnieuw weer te geven.
Snelheidslimiet doelbewust overschrijden
Trap het gaspedaal hard in om de ingestelde snelheidslimiet tijdelijk te overschrijden. Het systeem wordt hervat wanneer de rijsnelheid onder de ingestelde maximumsnelheid is gedaald of wanneer u op de knop RES drukt.
Systeemwaarschuwingen
Als u de ingestelde snelheid doelbewust overschrijdt, verschijnt er een waarschuwing in het informatiedisplay.
Als u de ingestelde snelheid onbedoeld overschrijdt, bijvoorbeeld wanneer u bergaf rijdt, verschijnt er een waarschuwing op het informatiedisplay en hoort u een geluidssignaal.