WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als u met de auto blijft rijden wanneer de motor oververhit raakt, kan de motor zonder enige waarschuwing stoppen. Als u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot verlies van controle over de auto.

Wanneer de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter naar het bovenste gebied beweegt, is de motor oververhit.   Zie   Meters
U mag slechts een korte afstand met de auto rijden wanneer de motor oververhit is. De afstand die u kunt afleggen is afhankelijk van de buitentemperatuur, de belading van de wagen en de omgeving waarin u rijdt. De motor levert gedurende een korte periode minder vermogen.
 Als de motortemperatuur blijft stijgen, zal de brandstoftoevoer naar de motor verminderen.De airconditioning wordt uitgeschakeld en de koelventilateur van de motor blijft werken.
  1. Verminder geleidelijk uw snelheid en breng de auto tot stilstand zodra dit veilig kan.
  1. Schakel de motor onmiddellijk uit om ernstige motorschade te voorkomen.
  1. Laat de motor eerst afkoelen.
  1. Controleer het koelvloeistofpeil.   Zie   Motorkoelvloeistof controleren
  1. Laat uw auto zo snel mogelijk controleren.