Ruimte is voorzien in de onderste portierbak aan passagierszijde.