1. De auto moet op een vlakke ondergrond staan.
  1. Controleer het oliepeil voordat u de motor start of zet e motor uit en wacht 10 minuten om de olie in het oliecarter af te tappen.
  1. Verwijder de oliepeilstaaf en veeg deze af met een schone, niet pluizende doek.
  1. Steek de peilstok er weer in en zorg dat er helemaal in zit.
  1. Trek de oliestok er weer uit om het oliepeil te controleren.
N.B.:   Als het oliepeil tussen de MIN- en MAX-merktekens staat, is het oliepeil in orde. Vul geen olie bij.
  1. Als het oliepeil op de minimummarkering staat, vul dan onmiddellijk olie bij.
  1. Steek de peilstok er weer in. Zorg dat deze er helemaal in zit.
N.B.:   Het olieverbruik van nieuwe motoren bereikt zijn normale waarde nadat ongeveer 5.000 km is afgelegd.
Motorolie bijvullen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Vul geen motorolie bij wanneer de motor heet is. Als u deze instructie negeert, kan dat verwondingen tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Verwijder de vuldop niet bij draaiende motor.

Gebruik geen extra additieven voor motorolie. Deze zijn onnodig en zouden kunnen motorschade kunnen veroorzaken die mogelijk niet wordt gedekt door de voertuiggarantie.
  1. Reinig het gebied rond de motorolievuldop vooraleer u deze verwijdert.
  1. Verwijder de vuldop.
  1. Vul motorolie bij die voldoet aan onze specificaties.   Zie   Inhouden en specificaties
  1. Plaats de olievuldop weer terug.Draai rechtsom tot u sterke weerstand voelt.
N.B.:   Vul geen olie bij tot boven de MAX-markering.Wordt olie tot boven de MAX-markering bijgevuld, dan kan dat motorschade tot gevolg hebben.
N.B.:   Absorbeer alle gemorste olie onmiddellijk met een absorberende doek.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay