WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Schakel alle verlichting en het contact uit. Wanneer deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

  1. Open de motorkap.   Zie   De motorkap openen en sluiten
Missing Image
  1. Verwijder de bevestigingsschroeven.
Missing Image
  1. Trek de koplamp naar de voorzijde van de auto uit de richtpunten en hef de koplamp daarna omhoog.
Missing Image
  1. Maak de elektrische connectors los.
N.B.:   Zorg dat u de stekker correct aansluit wanneer u de koplamp aanbrengt.
N.B.:   Zorg dat de richtpunten correct vastzitten wanneer u de koplamp aanbrengt.