WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Eigenaars van campers moeten de aparte instructies bij de bandenreparatieset raadplegen.

Het is mogelijk dat in de auto geen reservewiel en -band zijn aangebracht. In dat geval beschikt u over een bandenreparatieset waarmee één beschadigde band kan worden gerepareerd.
De compressor is te vinden in het handschoenenkastje. De fles met afdichtmiddel bevindt zich in de opstapruimte rechts.
N.B.:   De compressor bevindt zich in de laadruimte van auto's met klimaatregeling achteraan.
Algemene informatie
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Afhankelijk van het type en de omvang van de beschadiging kunnen sommige banden slechts gedeeltelijk of soms geheel niet worden gedicht. Een te lage bandenspanning kan het weggedrag van de auto beïnvloeden, waardoor u de macht over het stuur kunt verliezen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de bandenreparatieset niet wanneer de band al beschadigd is. Bijvoorbeeld wanneer met een band met te lage bandenspanning is gereden.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de bandenreparatieset niet bij run-flat banden.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de bandenreparatieset niet om de zijkant van een beschadigde band te repareren.

Met de bandenreparatieset kunnen de meeste gaten in banden met een diameter tot ¼ inch (6 mm) worden gedicht, zodat u tijdelijk verder kunt rijden.
Let op het volgende bij het gebruik van de bandenreparatieset:
 • Rijd voorzichtig en vermijd plotselinge stuur- of rijmanoeuvres, vooral wanneer de auto zwaar beladen is of wanneer u een aanhanger trekt.
 • Rijd alleen naar de dichtstbijzijnde voertuigdealer of bandenspecialist of rijd niet meer dan 125 mijl (200 km).
 • Rijd niet harder dan 50 mph (80 km/u).
 • Houd de bandenreparatieset buiten het bereik van kinderen.
 • Gebruik de bandenreparatieset bij omgevingstemperaturen van -30° tot 70°C (-22° tot 158°F).
De bandenreparatieset gebruiken
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Parkeer uw auto zodat u de verkeersstroom niet hindert en uzelf niet in gevaar brengt en plaats een waarschuwingsdriehoek.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Samengeperste lucht kan zich gedragen als een explosief of drijfmiddel.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Laat de bandenreparatieset tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Laat de compressor niet langer dan 10 minuten draaien.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Gebruik de bandenreparatieset alleen bij de auto die ermee is uitgerust.

Voor u de bandenreparatieset gebruikt:
 • Schakel de parkeerrem in.
 • Probeer geen vreemde voorwerpen, zoals bijvoorbeeld spijkers of schroeven, uit de band te verwijderen.
 • Laat de motor draaien terwijl de bandenreparatieset wordt gebruikt. Als de auto zich in een gesloten of slecht geventileerde ruimte bevindt, gebruikt u de bandenreparatieset met de motor uitgeschakeld.
 • Vervang de fles met het afdichtmiddel door een nieuwe voordat de houdbaarheidsdatum die op de bovenzijde van de fles is gedrukt, is bereikt.
 • Informeer alle gebruikers van de auto dat een band is gerepareerd met de bandenreparatieset. Stel ze op de hoogte van de speciale rijvoorschriften die van toepassing zijn.
Banden op spanning brengen
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Controleer de zijkant van de band vooraleer u de bandenreparatieset gebruikt. Wanneer u scheuren, bulten of soortgelijke schade ziet, probeer dan niet de band op te pompen.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Ga niet vlak naast de band staan wanneer de compressor in bedrijf is.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Sla de bandwang gade. Als barsten, bulten of soortgelijke schade verschijnt, schakelt u de compressor onmiddellijk uit en laat u de druk van de band af door middel van het overdrukventiel B.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Het afdichtmiddel bevat natuurlijk latex. Voorkom contact met huid en kleding. Mocht dit toch gebeuren, spoel het betrokken gebied dan direct met veel water schoon en neem contact op met een arts.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Als de bandenspanning niet binnen 10 minuten de aanbevolen druk bereikt, kan de band ernstig beschadigd zijn waardoor een tijdelijke reparatie niet mogelijk is. Rijd niet verder met deze band.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer de fles met het afdichtmiddel in de houder wordt gedraaid, wordt de afdichting van de fles verbroken. Schroef de fles met afdichtmiddel niet los van de flessenhouder vooraleer u band repareert met de bandenreparatieset, omdat het afdichtmiddel dan wegloopt.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u heftige trillingen, onbalans in het stuurwiel of lawaai tijdens het rijden waarneemt, minder dan snelheid en rijd voorzichtig naar een plaats waar u veilig kunt stoppen. Controleer de band en de bandenspanning opnieuw. Wanneer de bandenspanning lager is dan 44 psi (3 bar) of wanneer er scheuren, bulten of soortgelijke schade zichtbaar is, hervat dan uw reis niet met deze band.

Image Shown Without Description
ABeschermdop
BDrukregelventiel
CSlang
DDrukmeter
EStekker met kabel
FCompressorschakelaar
GLabel
HFles afdichtmiddel
 1. Open het deksel van de bandenreparatieset.
 1. Trek het label G waarop de maximaal toelaatbare snelheid van 50 mph (80 km/u) vermeld staat van het huis en maak het binnen het gezichtsveld van de bestuurder vast op het instrumentenpaneel. Het label mag niets belangrijks aan het oog onttrekken.
 1. Neem slang C en de stekker met kabel E uit de bandenreparatieset.
 1. Schroef slang C op de fles met het afdichtmiddel.
 1. Draai het ventieldopje van de beschadigde band eraf.
 1. Verwijder de beschermdop A van de slang van de fles met het afdichtmiddel en schroef de slang stevig op het ventiel van de beschadigde band.
 1. De compressorschakelaar F moet in de stand 0 staan.
 1. Sluit de stekker E aan op het extra elektrisch aansluitpunt.   Zie   Extra voedingsaansluitingen
 1. sart de motor.
 1. Zet de compressorschakelaar F in stand 1.
 1. Beweeg na minimaal twee minuten de compressorschakelaar F naar stand 0 en schroef de slang C los van de fles met het afdichtmiddel. Schroef de fles met het afdichtmiddel los van het bandenventiel.
 1. Schroef de slang C op het bandenventiel en zet de compressorschakelaar F in stand 1.
 1. Pomp de band niet langer dan 10 minuten of tot de aanbevolen bandenspanning op. Zet de compressorschakelaar F in stand 0 en controleer de huidige bandenspanning met de drukmeter D. Schroef de slang C los van het ventiel.
 1. Verwijder de stekker E uit het extra elektrisch aansluitpunt.
 1. Zorg ervoor dat de bandenreparatieset, de dop van de fles en de oranje kap veilig worden opgeborgen, maar makkelijk bereikbaar zijn. De bandenreparatieset is opnieuw nodig bij het controleren van de bandenspanning.
 1. Rijd onmiddellijk weg en rijd ongeveer tien kilometer zodat het afdichtmiddel het lek kan afdichten.
N.B.:   Wanneer het afdichtmiddel in de band wordt gepompt, kan de druk toenemen tot 87 psi (6 bar) maar deze neem na ca. 30 seconden weer af.
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Wanneer u heftige trillingen, onbalans in het stuurwiel of lawaai tijdens het rijden waarneemt, minder dan snelheid en rijd voorzichtig naar een plaats waar u veilig kunt stoppen. Controleer de band en de bandenspanning opnieuw. Wanneer de bandenspanning lager is dan de aanbevolen bandenspanning of wanneer er scheuren, bulten of soortgelijke schade zichtbaar is, blijf dan niet rijden met deze band.

Bandenspanning controleren
WAARSCHUWING   WAARSCHUWING:  Zorg er voordat u wegrijdt voor dat de band de voorgeschreven bandenspanning heeft.   Zie   Bandenspanning - Combi/Van.  Controleer voortdurend de bandenspanning tot de band is vervangen.

 1. Stop uw auto nadat u ongeveer tien kilometer hebt gereden. Controleer en corrigeer zo nodig de spanning van de beschadigde band.
 1. Bevestig de bandenreparatieset en controleer de bandenspanning op drukmeter D.
 1. Wanneer de bandenspanning hoger is dan de aanbevolen bandenspanning, breng de band dan op de aanbevolen spanning.   Zie   Bandenspanning - Combi/Van
 1. Volg de oppompprocedure opnieuw om de band op te pompen.
 1. Controleer de bandenspanning opnieuw met behulp van de drukmeter D. Is de bandenspanning te hoog, laat de spanning dan afnemen met behulp van de drukregelklep B.
 1. Is de bandenspanning lager dan de aanbevolen bandenspanning, herhaal dan de stappen 13 tot 16 en de stappen 1 tot 5 (Bandenspanning controleren).
 1. Wanneer u de band hebt opgepompt tot de juiste bandenspanning, zet u de schakelaar F van de compressor in de stand 0, verwijdert u de stekker E uit het extra elektrisch aansluitpunt, schroeft u de fles met afdichtmiddel los, bevestigt u het klephoedje en plaatst u beschermdop A terug.
 1. Rijd naar de dichtstbijzijnde bandenspecialist om de beschadigde band te vervangen. Vertel de bandenspecialist dat de band afdichtmiddel bevat, voordat de band van het wiel wordt afgenomen. Vervang de fles afdichtmiddel zo snel mogelijk na gebruik.
N.B.:   De bandenreparatieset dient alleen voor noodreparaties. Voorschriften over bandreparatie na gebruik van de bandenreparatieset kunnen per land verschillen. Raadpleeg een bandenspecialist voor advies.
Lege flessen afdichtmiddel mogen samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Breng resten afdichtmiddel naar uw erkende dealer of voer ze af volgens de lokale richtlijnen.