Image Shown Without Description  De schakelaar voor de alarmknipperlichten bevindt zich op het instrumentenpaneel.
Gebruik de alarmknipperlichten als uw auto een veiligheidsgevaar vormt voor andere weggebruikers.
De alarmknipperlichten in- of uitschakelen
Image Shown Without Description  Druk op de knop om de alarmknipperlichten in te schakelen.
Druk opnieuw op de knop om de alarmknipperlichten uit te schakelen.
N.B.:   Alle richtingaanwijzers knipperen.
N.B.:   Door langdurig gebruik van de alarmknipperlichten kan de accu leegraken.
N.B.:   Afhankelijk van toepasselijke wetten in het land waarvoor de auto is gebouwd, kunnen de alarmknipperlichten worden ingeschakeld wanneer u hard remt.
Gevarenknipperlichten - waarschuwingslampje
Image Shown Without Description  Knippert wanneer u de alarmknipperlichten inschakelt.